Lite över en månad kvar nu tills alla ämnen skall examineras och de flesta är i full gång med sina uppsatser. Slutexaminationen ser olika ut beroende på vilka ämnen man studerar. För min del, som valt CSR och Spanska blir det lite variation.

På både CSR 1 (sustainability) och 2 (management) ska man skriva en uppsats vardera som ska vara tillhanda skolan i slutet av november respektive i början av december. Jag har valt att behandla ett tema som riktar sig in mot konsumtion, nämligen hållbar konsumtion. Detta tema tycker jag är väldigt aktuellt i förhållande till den globalisering och de transnationella relationer som dagens samhällen handskas med. Framförallt är det mycket intressant att studera närmre kring detta tema just för att det även innefattar olika beteenden och strukturer hos människor.

Vidare ska jag även fördjupa mig på ytterligare ett tema i samband med CSR 2, vilket jag finner väldigt intressant, nämligen om FN och deras uppsatta mål. För mig kändes det som en självklarhet att behandla detta tema då jag är engagerad i FNs arbete och utvecklingsfrågor.

Spanskan ser lite annorlunda ut. Vi har olika typer av teori och seminarier som skall betygsättas. Mellan mån-ons har vi 2 tim seminarium där vi får träna på olika gruppmoment, jobba med olika uppgifter, genomföra presentationer och liknande för att utveckla spanskan. På tisdagar och fredagar har vi 1,5 tim spanska teori och då går läraren igenom mycket värdefull information och förklarar grammatiken ingående. Sedan har vi ytterligare ett seminarium på fredagar som är 2 tim lång. Där får vi träna på att utveckla skrivandet. Genom att få olika teman och olika typer av texter som man skall träna på att skriva, lär vi oss att behandla både formella och informella texter på spanska. I början av december skall spanskan examineras genom både muntliga och skriftliga prov.

Det är väldigt mycket med studierna just nu och delvis frustrerande när man samtidigt vet att det är +30 C strålande sol ute. Man får helt enkelt göra sina prioriteringar i dessa stunder och planera sina dagar ordentligt!

img_4998

img_5012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *