Positiv psykologi og læring

Studiet i positiv psykologi og læring gir studentene kunnskap om hva psykologifaget peker på som veier til det gode liv og hvordan man kan oppnå det. Emnet legger vekt på å formidle nyere forskning innen fagfeltet og kombinere dette med praktiske øvelser som kan prøves ut i eget liv og i ditt virke som lærer, pedagog eller leder. Emnet er særlig godt egnet som fordypning i bachelorgraden i psykologi-, barnehage- og lærerutdanningen og som videreutdanning. Det er også godt egnet for ledere og andre som trenger kunnskap om å få mennesker å fungere optimalt. Kurset kan også inngå som et emne i de fleste andre bachelorgrader ved universiteter og høgskoler. Emnet bør kombineres med flerkulturell pedagogikk og latinamerikastudier eller spansk.

Læringsmål:
• En forståelse av positiv psykologi og positiv pedagogikk, med fokus på trivsel og styrker.
• Praktiske ferdigheter i å gjennomføre positiv pedagogiske prosesser ved hjelp av forskningsbaserte verktøy for å forbedre studentenes trivsel og læring.
• En forståelse av hvordan et styrkebasert perspektiv på utvikling og oppvekst kan øke sosiale ferdigheter og læringsglede.
• Ferdigheter i bruk av styrkebaserte metoder til å fremme personlig utvikling og samarbeid.
• En forståelse av hvordan positive følelser og positive handlinger virker forskjellig på folks oppfatninger om eget liv.

Les mer i studieplanen

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.