Studiefakta

 • Varighet: Ett semester
 • Tidspunkt: Høst 2018
 • Studiepoeng: 30
 • Eksamen: Eksamen i Nepal/innlevering
 • Lånekassestøtte: 58 500 kr
 • Studiegebyr: 55 000 kr (48 000 uten overnatting)
 • Inkludert: Studiet, bosted. Frokost og lunsj ukedager.
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Se Høgskolen i Oslo og Akershus sin hjemmeside for dette studiet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilretteleggingen av studiet. Samarbeidet er godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Består av to fag

1. Antropologi: Religion og makt (10 poeng)

Antropologi-delen av dette faget baserer seg på utvalgte etnografiske studier som gir bred og dyptloddende beskrivelser av enkeltsamfunn.

2. Religion, samfunn og makt i Sør-Asia (20 poeng)

Dette emnet gir kunnskap om religiøst mangfold i den sørasiatiske regionen, både i et samtidig og et historisk perspektiv. Et hovedtema blir samspillet mellom ulike religioner og deres gjensidige innflytelse i utformingen av det sosiopolitiske landskapet i dagens Sør-Asia.

Les mer om studiet i studieplanen

Relevans

Den britiske avisen The Telegraph har satt Sør-Asia studier blandt de utdanninger som leder til høyest inntekt:

"As global business begins to take note of the rapid development of the Indian and other south Asian economies, the study of south Asian languages, ... the study of the region's culture and literature – presents a sizeable financial benefit."

Dessuten, hvis du forstår noe av samspillet mellom kultur, religion og makt i dagens verden, står du også bedre rustet til å forholde deg til et globalisert arbeidsliv. Forskning kan vise oss mønster i mellommenneskelig dynamikk. Med Nepal som kontrast blir også ditt eget samfunn lettere å forstå. 

Hva er sosialantropologi?

Antropologi betyr ’læren om mennesket’, og omtales gjerne som ”det sammenliknende studium av samfunn og kulturer”. Dette innebærer at faget har to siktemål: både å beskrive det enorme mangfold av verdensbilder og levesett som vi mennesker har skapt og fortsetter å skape, og å forsøke å identifisere de fellesmenneskelige trekkene som ligger under alt mangfoldet.

Mer om sosialantropologi

Hva er religionsstudier?

Hva er egentlig religion og hvordan kan vi forstå den? Religion er ett av menneskehetens viktigste kulturuttrykk, og har vært det i all den tid vi har historisk kunnskap om. Religionsvitenskap er studiet av menneskehetens myter, ritualer og virkelighetsoppfattelser fra ulike historiske epoker, såvel som det mangfold av religioner og trosretninger som eksisterer i vår egen tid. Religionsvitenskapen er dermed studiet av menneskehetens behov for å forstå – og gi mening til – den verden som omgir oss.

Mer om religionsstudier

Studentene

Studentene er i hovedsak fra Skandinavia, men i økende grad også fra andre europeiske land. Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra India og Nepal. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis en tredjedel av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og den siste tredjedelen er erfarne studenter.

Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikter over forelesere og seminarledere

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Nepal. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne strever med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Nepal varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Hjemmeeksamen og essay: Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen, og ca syv uker til å fullføre essayet.

Selvstudiene, hjemmeeksamen og essay kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Nepal.

Les detaljer om semesterforløpet i Studieguiden

Professor Knut Axel Jacobsen

— India er flerreligiøst og det er nettopp dette mangfoldet av religioner og hvordan religionene har påvirket hverandre og samfunnet som er noe av det mest interessante, sier Jacobsen.

Les mer

Videre studier

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i din tre-årig bachelorgrad ved universitet eller høyskole. Ønsker du et år i Nepal kan studiet kombineres med Freds- og konfliktstudier påfølgende semester. Du kan også kombinere med studier i Argentina, Ghana, Nicaragua og Vietnam. De fleste universiteter tilbyr bachelorgrad og mastergrad i både sosialantropologi og religionsstudier.

Hva er bachelor

Høgskolen i Oslo og Akershus

HIOA er landets største statlige høgskole, med ca. 18 000 studenter og 1900 tilsatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og Høgskolen i Oslo og Akershus kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

Det beste stedet å studere religion

Hei, jeg heter Sondre og studerte religion og makt med Kulturstudier. Du kan kontakte meg om spørsmål rundt studiehverdagen og opplevelser i og rundt Pondicherry på ovre92@gmail.com

Les mer

Språket er engelsk

Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere dette?

 • Du får 30 studiepoeng fra Høgskolen i Oslo og Akershus som kan inngå i din bachelorgrad
 • 1 tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Ettertraktet kompetanse på Sør-Asia
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Innføring i antropologi og religionsstudier
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Du får verktøy til å forstå kulturmøter, makt og avmakt
 • Du får kunnskap om Sørasias religioner
 • Du studerer i et samfunn der det religøse mangfoldet er åpenbart
 • Akademisk teori brynes mot dine egne erfaringer fra Nepal
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer

Mer om Nepal som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.