Studiefakta

 • Varighet: Ett semester
 • Tidspunkt: Vår/høst
 • Studiepoeng: 30 sammen med tilvalg
 • Eksamen: I Argentina/innlevering
 • Lånekassestøtte: 90.000 med spanskstudier
 • Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 uten overnatting)
 • Undervisningsspråk: Engelsk

Finansiering

Lånekassestøtten utgjør ca. 90.000 kroner per semester for en typisk student på dette studiet.

Les mer om finansiering

Les om argentinske studiepoeng

Hva er CSR?

CSR - Corporate Social Responsibility - er et begrep som omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar – ut over det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar betyr i denne sammenheng at bedrifter frivillig integrerer miljøhensyn og sosiale hensyn i sin virksomhet. Det store flertallet av multinasjonale selskaper må i dag kunne vise til strategier og dokumentasjon som viser at de tar CSR alvorlig. Stadig flere er bevisste på at CSR er økonomisk lønnsomt, fordi det flytter fokuset fra kortsiktig utbytte i retning av langsiktig oppbygging av virksomheten og dens omdømme. Samfunnsansvar er derfor noe annet enn veldedighet eller sponsing – det innbefatter en bærekraftig drift av selve virksomheten. Kompetanse på CSR er høyt etterspurt, ikke minst av multinasjonale selskaper som har etablert seg i utviklingsland. Studiet retter seg mot studenter og arbeidsaktive som ser for seg å jobbe i internasjonale virksomheter. Studiet kan inngå i en bachelor grad, for eksempel innenfor bedriftsøkonomi og samfunnsfag, eller tas som videreutdanning.

Spanskstudier

Spansk språk utgjør 3/4 av semesteret. CSR utgjør 1/4.

Les om spanskstudiet i Buenos Aires

CSR: Sustainability Strategies for SMEs

Studiet lar studentene fordype seg i CSR strategier for mindre bedrifter (Small and medium-sized enterprises - SMEs). Hovedfokuset i den senere CSR debatten har vært på store multinasjonale selskap. Samtidig vet man at mindre bedrifter bidrar med over halvparten av alle arbeidsplasser globalt. Vi utforsker hvordan små bedrifter kan implementere bærekraftige strategier i sin kjernevirksomhet.

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Argentina. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne strever med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en fire-ukers selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Buenos Aires varer fire måneder, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Veiledning, semesteroppgave og hjemmeeksamen.

Studentene

Studentene er i hovedsak fra Skandinavia, men i økende grad også fra andre europeiske land. Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra Argentina. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på studiene. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis en tredjedel av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og den siste tredjedelen er erfarne studenter.

Videre studier

Studiet kan inngå i en bachelorgrad ved universitet eller høyskole eller som en del av en argentinsk bachelorgrad ved Universidad Nacional de San Martin. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpasning i din bachelorgrad.

Hva er bachelor

Navigerer mellom butikk og etikk i Argentina

— Studieturene har bidratt til å gi et reelt innblikk i problematikken, da vi har fått besøke både bank og næringsliv så vel som fattige forsteder og tidligere sweatshop-arbeidere, sier Kenneth Hallsten som studerte Bedriftenes Samfunnsansvar.

Les mer

Universitetspartner

Studiene i Argentina tilbys gjennom Universidad Nacional de San Martin. Du får således argentinske studiepoeng fra et av Argentinas beste offentlige universiteter. Universidad Nacional de San Martin er internasjonalt godkjent - også av Lånekassen.

 

Språket er engelsk

Du vil studere sammen med studenter fra mange land, undervist av de beste lærerne fra hele verden.I løpet av semesteret vil du dermed oppleve at du blir flinkere i både skriftlig og muntlig engelsk. Ordforådet ditt vil øke fort. Dette vil du ha nytte av senere, ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Hvis du har generell studiekompetanse, og har bestemt deg, så fyller du ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere CSR i Argentina?

 • Du kan få studiepoeng som etter søknad kan inngå i din bachelorgrad
 • Svært god lånekassefinansiering
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Bred innføring i fagfeltet
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Latin-Amerika
 • Norske bedrifters CSR strategier er i størst grad knyttet til deres drift i utlandet, som i Argentina
 • Du får se multinasjonale selskapers CSR-strategier i praksis
 • Du kan lære deg spansk samtidig
 • Du får oppleve å leve i et Latinamerikansk land
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer

Mer om Argentina som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.