Kollektiv studentforsikring fra Gouda

Studentforsikringen er en pakke av flere forsikringer tilpasset studier i utlandet:

 1. Syke- og ulykkesforsikring (inkludert risikoaktivitet)
 2. Innboforsikring
 3. Dekning av tap ved studieavbrudd
 4. Reiseforsikring (inntil 70 dager per reise fra hjem- eller studiested)
 5. Avbestillingsforsikring for billetter
 6. Rask tilgang til norsktalende lege via appen Eyr ved uventet og akutt sykdom i utlandet – uten å betale egenandel
 7. Tjenester fra Braives e-læringsprogrammer og personlig veiledning for mestringsteknikker og bedre psykisk helse.

Ved å forsikre alle studentene gjennom en felles forsikringsordning får studentene felles forsikringsnummer, og det er enklere å hjelpe studentene når behovet oppstår. Gouda har en døgnbemannet nordisk alarmsentral som hjelper både studenter og foresatte om noe skulle skje.

Hvis du sammenlikner med andre forsikringer vil du se at prisen våre studenter får med Gouda Reiseforsikring er konkurransedyktig. Studentforsikringen har i tillegg en innbodekning som ikke er inkludert i en helårsforsikring. I Goudas forsikringer er også alltid alle type risikoaktiviteter inkludert i premien, noe andre selskaper tar ekstra betalt for. Vi gjør oppmerksom på at Kredittkortforsikringer har helt spesielle krav til når- og hva de dekker, og at de heller ikke dekker risikoaktiviteter, studiegebyr eller innbo.

Denne ordningen med Gouda betyr at du ikke skal kjøpe forsikring på egen hånd, med mindre vilkårene ikke dekker dine særskilte behov. Dersom du allerede har en egen reiseforsikring må du velge å si opp denne før avreise, eller å være dobbeltforsikret/tilleggsforsikret.

Kulturstudier sender ut faktura for studentforsikringen tidlig i desember/juni. Hvis du ikke vil vente kan du betale til konto nr 1645 07 72775 - når du vil.

Kulturstudiers obligatoriske studentforsikring varer fra 15. desember til 14. juni for vårsemesteret, og fra 15. juli til 14. januar for høstsemesteret. I denne perioden er du forsikret på studiestedet, og du er forsikret på reiser som varer inntil 70 dager. Disse datoene kan ikke endres. Forsikringen refunderes ikke ved avbrudd.


Fordeler med denne forsikringen

 • Forsikringen inkluderer studieavbruddforsikring slik at du får refundert forhåndsbetalt undervisningsgebyr dersom du blir syk før avreise eller må avbryte studiet pga. alvorlig sykdom. Kulturstudier refunderer ikke studiegebyret.
 • Forsikringen omfatter ekstremsport, som klatring, dykking og luftsport uten pristillegg.
 • Ulykkes- og sykeforsikring som omfatter medisinsk behandling og sykehusopphold i utlandet og eventuell hjemtransport dersom det skulle være medisinsk nødvendig.
 • Studentforsikringen inkluderer innbo-forsikring på studiestedet.
 • Når du ikke er på studiestedet fungerer den som reiseforsikring i inntil 70 dager per reise. Skal du være på reise lenger enn 70 dager av gangen, før eller etter studiet, må du kjøpe en utvidelse ved å kontakte Gouda.
 • Forsikringen inkluderer også avbestillingsforsikring for flyreisen, samt reisegods dekning. Avbestillingsforsikringen virker fra du er påmeldt studiet, men forutsetter at du kjøper billetten etter at du har meldt deg på studiet.
 • Dekning for ID-tyveri og web-cleanup.

Har du med særlig kostbart utstyr, PC, telefon eller kamera, må du vurdere å kjøpe egen forsikring for dette hos et annet forsikringsselskap.

Du kan lese mer om Goudas studentforsikring på HER. Fullstendige vilkår finner du HER.

Vi tar forbehold om endringer i pris og vilkår fra Gouda reiseforsikring.

Kontakt kulturstudier om du har spørsmål.

Forlengelse?

Dersom du ønsker å forlenge utenlandsoppholdet etter endt semester kontakter du Gouda direkte HER. Eller ring Gouda på +47 24 14 45 70.

Om Gouda

Gouda Reiseforsikring er spesialist på reiseforsikring og har eksistert i Norden siden 1994, og i Norge siden 2002. Gouda Reiseforsikring er en del av Gjensidige Forsikring ASA. De har god erfaring med å forsikre norske studenter i utlandet, og forsikringsavtalen vi har utarbeidet med dem er god på pris og vilkår.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.