Dr. Sudha Ramachandran

Dr. Sudha Ramachandran

Ramachandran har dekket konfliktsoner i Kashmir, Sri Lanka og på Fiji. Siden 2007 har hun også undervist Kulturstudiers studenter i Pondicherry.
- Jeg har hatt gleden av å introdusere studentene til mitt samfunn og min kultur og sett de gå gjennom utrolige endringsprosesser etter hvert som ukene går. Under de første introduksjonsukene er de fleste begeistret over å være i India, men også litt skeptiske til dette overfylte, kaotiske og bråkete landet. Når jeg kommer tilbake to uker senere, har de omfavnet India og alle dets utfordringer. De er ivrige etter å utforske landet. Det som virkelig er oppmuntrende er at flere av dem har kommet tilbake et par semestre senere for å skrive bachelor eller master oppgaven sin om problemstillinger her. 

Hva ser du som de mest interessante politiske og kulturelle utviklingstrekkene i den sørasisatiske regionen nå?
- Samtidig som land som Pakistan, Nepal og Burma, land som har holdt ut autoritære/autokratiske regjeringer, tar små skritt fremover mot demokratisering, vokser intoleransen blant levende demokratier som India og Sri Lanka. Mens Sri Lanka marsjerer mot et mer autoritært system, ser vi en bekymringsfull reduksjon i ytringsfriheten i India. 

Du underviser en klasse med en hovedvekt av Skandinaviske studenter i politikk, kultur og samfunn i India, hvilke ulike perspektiver eller interessante diskusjoner støter du på?
- Diskusjoner om kaster har alltid vært veldig interessant. Siden de skandinaviske studentene kommer fra et egalitært samfunn, har de problemer med å forstå kastesystemet. De ser alle hierarkier som noe negativt. De sørasiatiske studentene derimot, selv om de er kritiske til kastesystemet, argumenterer ofte for at hierarkier kan være bra, og viser gjerne til aldershierarkiet i Sør-Asia. Det er også forskjeller i hvordan vi ser på migrasjon, religion og monarkiet.

Hvordan har Freds- og konfliktstudiet, og kanskje til og med studentgruppen, endret seg siden du begynte å undervise i 2007?
- Studentgruppen har vokst både i omfang og mangfold. Det er nå også mange sørasiatiske studenter med på studiet og deres deltagelse i diskusjonene og samspill med de europeiske studentene har vært en strålende opplevelse for alle.
Hvilken ny innsikt ønsker du spesielt at studentene forlater India med?
- Jeg ønsker at de skal reise hjem med en bevissthet om at orden og struktur ikke nødvendigvis betyr fred og at mangfold ikke automatisk fører til konflikt. Jeg håper at erfaringene fra å leve i India vil gjøre de mer mottakelige for ulike ideer, livsformer, kulturer og lignende.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev