Internasjonal miljøfilosofi

Fagansvarlig Ex Phil med miljøfilosofi Martin Lee Mueller

Fra høsten 2014 tilbyr Kulturstudier Exphil med miljøfilosofi i Buenos Aires. Studiet kvalifiserer som det obligatoriske Exphil-emnet i norske bachelorgrader. Med campus i Argentina og internasjonale forelesere, får studentene studere filosofiens historie og spennet i sør-amerikansk og europeisk miljøetikk.

 

Åpner for nye perspektiv på norsk miljøetikk

Ved å studere Exphil med miljøfilosofi i Buenos Aires undervist av argentinske og europeisk lærere, får studentene kjennskap til utfordringer knyttet til utvikling og etiske miljøspørsmål fra et sør-amerikansk og argentinsk perspektiv. Argentina er en av verdens største jordbruksprodusenter, har en voksende gruveindustri og som Norge den delte gleden av olje og naturgasstilganger. Gjennom å studere fellesnevnere og ulikheter i etiske utfordringer og hvordan disse håndteres vil du få nye perspektiver både på den særegne norske situasjonen og miljøetikk i et større perspektiv.


Faglige og praktiske kombinasjonsmuligheter

Exphil med miljøfilosofi utgjør 15 studiepoeng. Ved å kombinere dette med studier i spansk eller  Corporate Social Responsibility (bedrifters samfunnsansvar), får du et heltidsstudium støttet av Lånekassen.  Som student i Buenos Aires kan du også bli kjent med vår partner Amartya, og deres arbeid for å promotere bærekraftig utvikling gjennom utdanning, holdningskampanjer og sosiale prosjekt. Sammen med den sosiale virksomheten Nuevo Paradigma utvikler de også Quinta Esencia, et kunnskapssenter for bærekraftig utvikling. 

Les mer om ideene bak studiet

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev