Veiledet første semester med feltarbeid i Nicaragua

Dr.Ann Le Mare

Forskningstemaene deres spant fra miljøspørsmål og bærekraftig utvikling til sosiale utviklingsforhold som helse, likestilling, arbeidsforhold og lønn.

- Utviklingsstudier 2 fokuserer ambisiøst på studentenes egne feltarbeid. De vil bli undervist i metodologi og få muligheten til å implementere en rekke ulike metoder. Disse praktiske erfaringene vil knyttes opp mot teoriene de lærer i klasserommet og spørsmål om utfordringene, mulighetene og kompleksiteten innenfor utviklingsfeltet. Nicaragua er et fascinerende land, som har vært gjennom en rekke regjeringsskifter og en revolusjonær forhistorie og som nå kjemper for å skape en egen nicaraguansk tilnærming til nasjonal utvikling, forklarer Ann Le Mar, fagansvarlig for det nye studiet i Nicaragua. I løpet av den tre uker lange feltarbeidsperioden støttet hun studentene i deres møter med det nye livet og de nye utfordringene på landsbygda og i storbyen.

Utforsker den personlige opplevelsen av utvikling
- Forskning er også en personlig opplevelse, og den fører ofte til at studentene begynner å utfordre sine egne tankesett og erfaringer. De må forholde seg til nye og uvante situasjoner og relasjoner. I en av landsbyene var det ingen internett-tilgang, wifi eller telefonlinjer. Telefondekning betydde en tjue minutters gåtur opp på en ås, så her fikk man ikke den daglige dosen av Facebook, eposter og telefonmeldinger.  Studentene måtte forholde seg til de daglige utfordringene med fattigdom og dårlige boforhold, samtidig som de ble imponert over utholdenheten, vennligheten og optimismen blant mange av innbyggerne. De etablerte vennskap med vertsfamilier, tolker og andre som de jobbet med disse ukene.  Samtidig som det var en givende erfaring, både akademisk og personlig, kunne det også være svært krevende, sier Le Mar.

Godt fundament for akademiske erfaringer
Utviklingsstudier 2 bygger videre på, og kan tas som et andre semester etter, Utviklingsstudier 1. På det første studiet introduseres studentene for hovedtilnærmingene til utvikling; neoliberalisme, marxisme, strukturalisme og fokus på menneskerettigheter, med spesiell vekt på sørøstasiatiske land. På utviklingsstudier 2 innføres kritiske teorier som politisk økologi, poststrukturalisme og feministisk teori. Det er også et tydelig fokus på erfaringene til de latinamerikanske landene. Dermed kan studentene både få en bred teoretisk base, samtidig som de tilegner seg landspesifikke teorier og erfaringer. Med lang erfaring fra Utviklingsstudier 1, har Le Mar nå dyptgående kjennskap til begge kursene. Hun har bakgrunn fra NGO-arbeid, så vel som en lang akademisk karriere og foreleser nå både ved Durham University og the Open University. Etter å ha arbeidet, undervist og forsket i en rekke land spredt over hele verden, fokuserer hun nå på forskning og publisering.
- Studiet som Kulturstudier nå tilbyr skiller seg fra andre universitetsstudier. Et av de viktigste aspektene er kanskje opplevelsen av å være med på et akademisk eventyr – studenter og lærere som arbeider og studerer sammen i et pensumrelevant land. Formelle forelesninger flettes sammen med ulike aktiviteter, seminarer, feltturer, og muligheter til å engasjere seg i lokale organisasjoner og sosiale arrangement, som til sammen utgjør en sammensatt og spennende akademisk opplevelse, sier Le Mare.

Kombinasjonen Utviklingsstudier 1 og 2 kan også brukes som det første året i en bachelorgrad i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter som har tatt denne kombinasjonen med Kulturstudier vil dermed kunne gå rett inn på andreåret på høgskolen i Oslo.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev