Professor Knut Axel Jacobsen

Professor Knut Axel Jacobsen

Studentene blir gjerne overrasket når de møter en muslimsk kvinne i nikab på et av katolikkenes kjente hellige steder. Sammen med professor i religionsvitenskap Knut Axel Jacobsen utforsker de det flerreligiøse India og religionens spennvidde fra hellig grenseoverskridende kraft til materiell manifestasjon og definisjonsmakt.

Siden 1999 har Jacobsen forelest for Kulturstudiers religionsstudenter i Puducherry. Som Norges fremste ekspert på religioner og religiøst liv i India og de indiske diasporaene vet han å dra nytte av stedets lokalitet.
- India er en supermakt med snart 1.3 milliarder innbyggere. Dette enorme landet har vært et av verdens største laboratorier for religiøs innovasjon og utvikling. India er flerreligiøst og det er nettopp dette mangfoldet av religioner og hvordan religionene har påvirket hverandre og påvirket samfunnet som er noe av det mest interessante. Studentene lærer om religionsmangfoldets fremvekst i India, om religion som hellig kraft og identitet, sier Jacobsen. 

Et av hovedtemaene i studiet er religion, makt og lokalitet. I forholdsvis kort avstand fra Puducherry ligger flere viktige både hinduistiske, islamske og katolske pilgrimsteder som studentene drar på studieturer til.
- Disse stedene tiltrekker mennesker ikke bare fra den religionen som har eierskap til stedene, men muslimer og hinduer kommer til det katolske pilgrimstedet, og mange hinduer kommer til det muslimske. De himmelske makter bryr seg ikke om religiøs identitet! Mennesker fra forskjellige religioner opplever at den helbredende kraften som gjøres tilgjengelig på stedene, overstiger den sosiale virkelighetens begrensninger. Dette sier noe viktig om religion, mener Jacobsen

Han har vært med helt fra oppstarten av Kulturstudiers religionsstudie i India og sett faget gå gjennom en rekke endringer. Fra høsten 2011 ble det slått sammen med en modul i antropologi og ble til Religion og makt studiet vi tilbyr i dag. Etter ønske fra studentene har det i løpet av de siste par årene for eksempel blitt mer pensum om kvinner og religion i India. Men også det religiøse og politiske liv i India er i stadig bevegelse. 
-India blir mer sekulært, men samtidig blir noen sider ved religion viktigere slik som pilgrimsferd og templer, ikke minst er bygging av templer en viktig side ved samtidens India. Politikere kan prøve å mobilisere velgergrupper basert på religiøs identitet, men velgerne virker uinteressert i denne retorikken. Velgerne er interessert i økonomi, utdannelse, transport, korrupsjon og at hverdagen skal bli lettere. Men kaste har forblitt viktig i den politiske mobiliseringen, sier Jacobsen.

I tillegg til studenter fra Skandinavia går det hvert semester også studenter fra Sør Asia på Religion og makt studiet. De har ofte lengre utdannelser bak seg allerede og kjenner samfunnet godt.
-Disse studentene er viktige kilder for informasjon for de nordiske studentene. De kan korrigere romantiske og naive forestillinger om hellighet som mange vestlige har om India, og også noen nordiske forestillinger om andre samfunn som kan bære preg av selvgodhet, sier Jacobsen.

Etter et semester i Pondicherry håper han studentene sitter igjen med en god sakkunnskap om religion i India og India som et religionspluralistisk område.
-Jeg håper de forstår hvordan religionspluralitet har formet og former India, og at de reflekterer over religionspluralitet som intellektuell utfordring. Kurset legger spesiell vekt på religion knyttet til lokalitet og hvordan religion fokuserer på materielle objekter på disse lokalitetene. Religion er i det hele tatt noe materielt, avslutter Jacobsen.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev