Tilbake som seminarleder

Seminar leader

Jordell studerte Utviklingsstudier 1 med Kulturstudier høsten 2010. Våren 2015 var han tilbake i Hoi An som seminarleder.

Jeg husker hvor spennende det var å studere i Hoi An og selv få oppleve det samfunnet og de utfordringene som lærerne og pensumet tok opp. Å få være lærer og veileder for en studentgruppe som selv opplever denne prosessen er veldig stimulerende. Som seminarleder betyr dette også at man får lede diskusjoner med spesielt aktive studenter. Her spiller diskusjonsøvelsene en større rolle enn på de fleste universitetskursene jeg har tatt i Sverige, men det hadde ikke vært mulig uten studentenes engasjement, sier Jordell.

Han oppdaget Kulturstudier og Utviklingsstudier 1 da han tok sin bachelor i Lund og var på utkikk etter et semester utenlands.
- I første omgang var det muligheten til å studere og leve i et land som Vietnam som tiltrakk meg. Det vietnamesiske samfunnet tilbød en veldig annerledes opplevelse enn de landene og samfunnene man vanligvis har tilgang til gjennom universitetenes utvekslingsprogram. Min interesse for Vietnam og utviklingsstudier kom også gjennom det som var mitt egentlig akademiske fokus, historie. Spørsmål som tas opp innenfor rammen av for utviklingsstudier, dekolonialiserings, modernisering og utvikling, er ofte også sentrale i forsøkene på å skape en global historie av den andre halvdelen av 1900-tallet. Vietnams erfaringer med dekolonialisering og den tragiske amerikanske innblandingen har en sentral plass i disse beskrivelsene. Bakgrunnen er at Vietnam-krigen, eller «den amerikanske krigen» som den kalles i Vietnam, ble et viktig vendepunkt i den globale nord/sør-debatten og i konflikten mellom USA og Sovjetunionen.

Når jeg begynte på min master i historie fant jeg tilbake til Vietnam og utviklingsstudier, om enn mye på grunn av tilfeldigheter. En forsker ved Stockholms universitet skulle starte et prosjekt om det svenske nasjonale bistandsprosjektet og lette etter studenter som ville skrive sine masteroppgaver innenfor dette temaet. For meg ble dette en mulighet til å bruke mine tidligere erfaringer og skrive om bistand i Vietnam.

Min masteroppgave handlet om et stort svensk bistandsprosjekt som ble startet i Vietnam på 70-tallet. Når man forsker på bistand fra et historisk perspektiv handler det ikke om å evaluere eller å bruke historiske erfaringer som veiledning til utforming av nye bistandsprosjekt. Det handler heller om å se den historiske bistanden i en nasjonal og global kontekst. Man fokuserer på hvorfor personer og institusjoner agerte som de gjorde, og ikke hvorvidt denne ageringen hadde gode konsekvenser for mottakerne, spørsmål som kanskje kunne vært interessante innenfor mer evaluerende forskning.

På sikt blir denne forskningen relevant for en dypere diskusjon om hensikten med dagens bistand. De skandinaviske landene sitter på, i internasjonal målestokk, store bilaterale bistandsprogram som har sin opprinnelse fra 1960- og 1970-tallet. I en alt mer globalisert verden blir det kanskje vanskeligere å se hensikten med disse bilaterale programmene. Kanskje er det også derfor det er økende interesse blant forskere og samfunnsdebattanter for å se på de historiske bistandsprosjektene med nye øyne.

Min tid som seminarleder har allerede gitt meg et lite vietnamesisk nettverk, med både forelesere som har forsket i Vietnam og lokale kontakter og venner. Om jeg skulle starte på en akademisk karriere er jeg overbevist om at dette ville være svært nyttig for meg. Disse kontaktene har ikke bare stor potensiell nytteverdi, mange kommer jeg også til å holde kontakten med og besøke når jeg kommer tilbake til Vietnam neste gang, avslutter Jordell.

Jordell har sagt ja til et semester til som seminarleder og er tilbake i Hoi An allerede høsten 2015.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev