Day: September 20, 2022

For en måned siden ankom jeg Buenos Aires for første gang. Det er utrolig hvor raskt tiden har gått, og hvor mye jeg har fått oppleve allerede. Som en medstudent så fint satte ord på: «Jeg har allerede fått oppleve mye mer enn det jeg trodde jeg skulle få oppleve på hele oppholdet!». På flyet

Read more