Studiefakta

  • Varighet: Fire måneder i Costa Rica
  • Tidspunkt: Vår/høst
  • Studiepoeng: Tilsvarer 7,5 studiepoeng (30 sammen med spansk)
  • Eksamen: I Costa Rica

Costa Ricas fantastiske natur gir alle som opplever den ønske om å værne om den. I løpet av fire måneder i Costa Rica kan du oppleve karibien og stillehavsstrender, med allt som er i mellom: vulkaner og jungel med et artsmangfold du knapt kan oppleve andre steder på jorden.

Med utgangspunkt i teori og feltopplevelser jobber studentene med problemstillinger knyttet til klimaendringer; vern og restaurering av økosystemer; og hvordan lokale virksomheter kan drive bærekraftig og lønnsomt.

Costa Rica ligger i et «hotspot» område for biologisk mangfold. Landet har vedtatt en av de mest ambisiøse planene for å oppnå nullutslipp. Mer enn 95 prosent av Costa Ricas energi er allerede produsert fra fornybare kilder, og skogdekket står nå på mer enn 53 prosent av territoriet. Denne konteksten  gjør Costa Rica til den perfekte arena for å lære om bærekraft samtidig som man utforsker det imponerende biologiske mangfoldet.

Emnet tas sammen med spansk

Feltstudiet

Inkludert i studiegebyret er en 5 dagers (4 overnattinger og alle måltider) felttur til et tradisjonelt landbruksområde i vekst og som opplevde et massivt avskogingspress for 40 år siden. Området ble imidlertid forvandlet til en av de mest kjente øko-turistiske attraksjoner i hele verden. I dette lokalsamfunnet har de bevist at ved å bruke en rekke visjonære politiske tiltak, også av økonomiske og regulerende art, kan bærekraftig utvikling oppnås ved å bevare og gjendyrke skog, samtidig med at økonomisk vekst og sosial velferd fremmes.

Læringsmål og aktiviteter under feltarbeidet:

  • Vi skal studere det ekstraordinære biologiske mangfoldet i dette området. Blant annet organiserer vi en nattevandring i den tropiske jungelen for å se noen av de mest interessante dyrene som er mest aktive etter solnedgang.
  • Vi skal lære om noen grunnleggende forhold i økosystemer i tropisk skog og hvordan skog regenereres. 
  • Vi blir kjent med småskala dyrking etter økologiske metoder i tropiske områder. 
  • Vi analyser hvordan det å være et resilient lokalsamfunn betyr å bli bedre rustet til å forutse og tilpasse seg naturkatastrofer, økonomiske kriser og klimaendringer.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.