Dyrere å bli hjemme?

Våre studenter som tar eksamen i regi av OsloMet (Vietnam, Nepal, Ghana, Costa Rica) har anledning til å søke ordinært lån og stipend fra Lånekassa. Ordinært lån og stipend utgjør ca 70.000 kroner per semester. (65.000 for høstsemesteret. 75.000 for vårsememesteret. Se nøyaktige tall på www.lanekassen.no) Dersom du fra før er tatt opp i et bachelorprogram der du får forhåndsgodkjent dette semesteret, kan du også søke reisestøtte på ca 9000 kroner. Har du nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du søke om ekstrastipend (4000 kr per måned).

I tillegg til studiegebyret må du regne med mellom 10.000 og 15.000 kroner til flybillett og 1.700 til den obligatoriske studentforsikringen, foruten utgifter til bøker, visum og vaksiner. Hva man bruker i lommepenger varierer mye, men vi anbefaler at du beregner minimum 15.000 kroner i løpet av et semester.

Husk at det er dyrt å være hjemme i Norge, og at bolig og noen måltider er inkludert i studiegebyret. Dersom du har en hybel er det vanligvis ikke vanskelig å leie den ut for den tiden du er borte, siden dette er en periode da mange studenter trenger bolig.

Dersom du sammenligner vårt studiegebyr med andre betalstudier i Norge og utlandet vil du se at vi kommer svært heldig ut. Våre studier, som inkluderer studium og overnatting, koster mindre enn tilsvarende studier koster som nettstudium hos BI.

Studiegebyret betales inn et par uker før studiestart. Har du problemer med å betale alt på en gang, er det mulig å få en nedbetalingsplan.


Budsjett-eksempel:

  Ett semester Ett studieår
Studiegebyr    69 000 124 000
Forsikring     1 350 2 700
Flybillett     13 000 13 000
Bøker og materiell   2 000 4 000
Vaksiner     2 500 2 500
Visum     1 000 2 000
Studentsamskipnaden   800 1 600
Sum kostnader   88 650 149 800
Lånekassen (høst 63000/vår 75000)    69 000 138 000
Egenfinansiering   19 650 11 800

 

 

I tillegg må du beregne minimum 15 000 per semester i lommepenger.

Dette budsjetteksempelet involverer mange forbehold i forhold til den enkelte students valg.

 

Lånekassen

OsloMet er ansvarlig for studiene, og utsteder studiepoengene. Lån og stipend utgjør ca 69 000 kroner per semester inkludert borteboerstipend (høst 63000/vår 75000). Av dette blir inntil 40% omgjort til stipend. Forutsatt at du er borteboer hele støtteperioden. Først 25 % ved bestått eksamen. Og nye 15 % dersom du får semesteret innpasset i en bachelorgrad. Les mer om omgjøring til stipend på lånekassens hjemmesider HER.

Lånekassen utbetaler pengene månedsvis. Først ca 23 000 - resten i månedlige utbetalinger. Derfor må du planlegge hvordan du skal forskuttere kostnadene til studiegebyr og flybillett - enten du sparer eller må ta midlertidig lån hos bank eller familie. Noen velger å jobbe et semester for å legge seg opp penger på forhånd. Det er også mulig å be Kulturstudier om avtale om utsatt betaling.

Du vil motta informasjon om utfylling av Lånekassesøknaden for det enkelte studiet fra Kulturstudier.

Riktig og oppdatert informasjon finner du alltid på Lånekassens hjemmeside
 

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev