Dyrere å bli hjemme?

Våre studenter som tar eksamen i regi av OsloMet (Vietnam, Nepal, Ghana) har anledning til å søke ordinært lån og stipend fra Lånekassa. Ordinært lån og stipend utgjør ca 60.000 kroner per semester. (55.000 for høstsemesteret. 65.000 for vårsememesteret. Se nøyaktige tall på www.lanekassen.no) Dersom du fra før er tatt opp i et bachelorprogram der du får forhåndsgodkjent dette semesteret, kan du også søke reisestøtte på ca 9000 kroner.

I tillegg til studiegebyret må du regne med mellom 6.000 og 11.000 kroner til flybillett og 3.945 til den obligatoriske studentforsikringen, foruten utgifter til bøker, visum og vaksiner. Hva man bruker i lommepenger varierer mye, men vi anbefaler at du beregner minimum 15.000 kroner i løpet av et semester.

Husk at det er dyrt å være hjemme i Norge, og at bolig og halvparten av måltidene er inkludert i studiegebyret (ingen måltid i Argentina). Dersom du har en hybel er det vanligvis ikke vanskelig å leie den ut for den tiden du er borte, siden dette er en periode da mange studenter trenger bolig.

Dersom du sammenligner vårt studiegebyr med andre betalstudier i Norge og utlandet vil du se at vi kommer svært heldig ut. Våre studier, som inkluderer studium, mat og overnatting, koster mindre enn tilsvarende studier koster som nettstudium hos BI eller NKI.

Studiegebyret betales inn et par uker før studiestart. Har du problemer med å betale alt på en gang, er det mulig å få en nedbetalingsplan.


Budsjett-eksempel:

  Ett semester To semester
Studiegebyr    57 000 102 600
Forsikring     3 940 7 880
Flybillett     9 000 9 000
Bøker og materiell   2 500 5 000
Vaksiner     2 500 2 500
Visum     1 200 2 000
Studentsamskipnaden   700 1 400
Sum kostnader   76 840 130 880
Lånekassen (høst 55000/vår 65000)    60 000 120 000
Egenfinansiering   18 340 13 880


I tillegg må du beregne minimum 15 000 per semester i lommepenger.

Dette budsjetteksempelet involverer mange forbehold i forhold til den enkelte students valg.

 

Lånekassen

OsloMet er ansvarlig for studiene, og utsteder studiepoengene. Lån og stipend utgjør ca 60 000 kroner per semester inkludert borteboerstipend (høst 55000/vår 65000). Av dette blir inntil 40% omgjort til stipend. Forutsatt at du er borteboer hele semesteret. Først 25 % ved bestått eksamen. Og nye 15 % dersom du får semesteret innpasset i en senere grad. Les mer om omgjøring til stipend på lånekassens hjemmesider HER.

Lånekassen utbetaler pengene månedsvis. Først ca 22 000 - resten i månedlige utbetalinger. Derfor må du planlegge hvordan du skal forskuttere kostnadene til studiegebyr og flybillett - enten du sparer eller må ta midlertidig lån hos bank eller familie. Noen velger å jobbe et semester for å legge seg opp penger på forhånd.

Du vil motta informasjon om utfylling av Lånekassesøknaden for det enkelte studiet fra Kulturstudier.

Riktig og oppdatert informasjon finner du alltid på Lånekassens hjemmeside
 

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.