Asia, Afrika eller Latinamerika i din bachelor

I møte med det norske utdanningssystemet er det en del begreper det kan være vanskelig å forstå. Her forsøker vi å forklare noen av de vanligste begrepene.

Et semester med Kulturstudier i Argentina, Ghana, Nepal, Nicaragua eller Vietnam kan inngå i din universitetsgrad etter søknad til ditt universitet. Dersom du skal studere til en bachelorgrad kan du søke om at semesteret med Kulturstudier skal inngå i bachelorgraden. Du trenger ikke ha tatt ex.phil. eller ex.fac. for å studere med oss. Et semester med Kulturstudier vil også kunne passes inn i ulike yrkesstudier ved høyskolene som spesialisering eller valgfag.

 

<< TIL FORSIDEN

 

Hva er Generell studiekompetanse (university eligibility)?

For å studere med Kulturstudier og ved norske universiteter og høyskoler må du ha generell studiekompetase. Dette betyr i hovedsak at du har fullført videregående skole og dokumenteres enklest med komplett vitnemål (eller tilsvarende). Eventuellt kan du oppnå generell studiekompetanse hvis du har 5 års arbeidserfaring og fyller minst 23 år i opptaksåret. Les mer hos Samordna opptak

 

Hva er en bachelorgrad?

Det meste av høyere utdanning i Norge er organisert som bachelorgrader og mastergrader. Bachelorgraden får du når du har oppnådd 180 studiepoeng, normalt etter tre års studier. Hvert studieår er inndelt i to semestre. Hvert semester skal man altså normalt ta eksamen i 30 studiepoeng.


Hva er en mastergrad?

Når du er ferdig med bachelorgraden kan man velge å gå videre på en mastergrad. Mastergraden tar vanligvis to år å gjennomføre. Et emne er et enkelt kurs som avsluttes med eksamen før semesteret er omme. Størrelsen på emnene varierer fra 5 til 30 studiepoeng. Hvert semester tar du altså ett eller flere emner for å oppnå 30 studiepoeng. Lånekassa krever at du tar 30 studiepoeng for å få fullt lån og stipend.

 

Hva er et studieprogram?

Et studieprogram, eller bachelorprogram, er en beskrivelsen av hvilke emner (kurs) du skal studere i løpet av de tre årene du studerer til bachelorgraden. Et studieprogram organiserer emnene i fire emnegrupper: Hovedemner, støtteemner, frie emner og ex.phil./ex.fac. Hovedemnene utgjør som regel 80 studiepoeng. Dette er emner som gir innføring og spesialisering innenfor det faget som gir navnet til bachelorgraden din (for eksempel bachelorgrad i psykologi). Støtteemnene utgjør som regel 40 studiepoeng og gir deg muligheten til å studere emner fra mange andre fag som er beslektet med hovedemnene. Det enkelte studieprogram angir hvilke fag du kan velge mellom når du velger dine støtteemner. Frie emner utgjør som regel 40 studiepoeng. Her står du fritt til å studere nesten hva som helst, hvor som helst. Ex.phil. og ex.fac. er to 10-poengs emner som alle må ta før de kan bli ferdige med bachelorstudiet. Vær oppmerksom på at disse begrepene ofte er forskjellige ved ulike utdanningsinstitusjoner. Ordbruken varierer foreløpig noe.
 

Hva er et årsstudium?

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre. Til sammen 60 studiepoeng. Et årsstudium i seg selv er ikke en universitetsgrad men kan inngå i en bachelorgrad ved universiteter og høyskoler.
 

Valgfrihet

Innenfor et studieprogram/bachelorprogram har du ofte frihet til å velge hva du vil studere, hvor du vil studere, og i hvilken rekkefølge du vil studere de ulike emnene. Selv om studieprogrammet som regel også innebærer et forslag om hvilken rekkefølge du skal ta emnene i, har du frihet til å avvike fra forslagene så lenge du til slutt har 180 studiepoeng riktig fordelt på de fire emnegruppene. Rådfør deg med ditt universitet/høyskole. Du kan også samle studiepoengene fra flere forskjellige universiteter og høyskoler i inn- og utland.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev