Støtte fra Lånekassen i Costa Rica

Som student i Costa Rica kan du søke Lånekassen til en av to støtteordninger.

  1. Studenter til Spansk 0 og Spansk 1 søker støtteordningen for "språklig tilrettelegging".
  2. Studenter til spansk 2 søker "Støtte til enkeltemner i utlandet"

Vi sender deg veiledning til utfylling av søknaden til Lånekassen.

Vi presiserer at beløpene ikke er bekreftet ennå. Men uten å garantere forventer vi at samlet støtte vil utgjøre 92.486:

Høstsemesteret 2018 Samlet støtte 40% stipend Lån
Basisstøtte 4 mnd 43.300 17.320 25.980
Reisestøtte 9.186 3.215 5.971
Skolepengestøtte 4.700 USD 40.000 20.000 20.000
Samlet støtte 92.486 40.535 51.951

 

1. Studenter til Spansk 0 og Spansk 1 søker støtteordningen for "språklig tilrettelegging"

Studenter som skal ta spansk 0 og spansk 1 søker støtte til språklig tilrettelegging i utlandet. Fordi studiene er egnet til å gjøre deg i stand til å studere videre i landet - for eksempel til en universitetsgrad - kan norske studenter som planlegger videre studier i Costa Rica søke Lånekassen om støtte til kurs i språk- og samfunnsfag i ett eller to semestre. Det får ingen konsekvenser for hverken lån eller stipend om du velger å ikke studerer videre. Norske myndigheter anser at slike lengre språkkurs har en verdi i seg selv.

Bakgrunnen for at man må søke denne finansieringen fremfor enekltemnestøtte på disse fagene er at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) i praksis ikke godkjenner spanskstudier for fremmedspråklige i spansktalende land, på dette nivået. Selv om de fleste norske studenter vil kunne få studiene fra Costa Rica godkjent i Norge som en del av en norsk bachelorgrad etter søknad til sitt universitet.

For søkere som tar finansiering som språklig tilrettelegging blir 40% av støtten gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Les mer om NOKUT og konvertering av studiepoeng fra Costa Rica til Norge

Du kan lese mer om støtten til lengere språkkurs på Lånekassen.no. Og den aktuelle forskriften hos Lånekassen.

 

2. Studenter til Spansk 2 søker "Støtte til enkeltemner i utlandet"

Alle studenter som skal ta Spansk 2 søker ordinær støtte til enkeltemner i utlandet.

For søkere som tar denne finansieringen blir 25% av støtten gjort om til stipend etter bestått eksamen. Og enda 15% til når du får en bachelorgrad der emnene inngår.

Les mer om støtte til enkeltemner på Lånekassen.no

Les mer om NOKUT og konvertering av studiepoeng fra Costa Rica til Norge

 

Lånekassens søknadsskjema

I god tid sender vi deg informasjon om utfylling av Lånekassesøknaden. Vi gir deg veiledning.

 

Vi tar forbehold om feil og endringer: Riktig og oppdatert informasjon finner du alltid på Lånekassens hjemmeside.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.