Størrelsesmessig er Costa Rica litt mindre enn Innlandet fylke. Likevel står landet for fem prosent av hele verdens biologiske mangfold. I tåkeskogen i Monteverde-fjellene kan for eksempel ett tre ha hele 200 arter som vokser på seg. Den ekstremt livlige naturen er spekket med dyrearter og du vil helt sikkert se dovendyr, apekatter, nesebjørner og fugler i alle regnbuens farger. Det har imidlertid ikke alltid vært sånn.

Blant de verste

På 1940-tallet var hele 75 % av Costa Rica dekket av frodig regnskog. De enorme trærne ble én etter én hugget ned for å lage beitemark for kyr og for å dyrke jorda. Det eksakte tallet er ukjent, men det er sagt at mellom halvparten og en tredjedel av all regnskogen hadde forsvunnet i 1987. Frem til dette tiåret var Costa Rica et av landene med de høyeste avskogingsratene i Latin-Amerika. Den dystre statistikken fikk regjeringen til å ta flere radikale grep. Avskoging ble langt vanskeligere å gjennomføre. Bøndene fikk betalt for å beskytte naturen, beskytte vassdragene og plante- og dyrelivet. Et honorar ble utbetalt per hektar skog som fikk stå i fred gjennom det såkalte PES-programmet. Pengene hentet staten gjennom skatt på drivstoff. Landets utenlandsgjeld ble også reforhandlet. Costa Rica fikk bruke penger på miljøvern istedenfor gjeldsavdrag med den såkalte “canje de deuda por naturaleza”, eller gjeld mot natur-byttehandelen. I 1996 ble det ulovlig å hugge ned trær uten å søke om lov fra lokale myndigheter. Landet skulle igjen bli til det grønne paradiset det alltid har vært.

Skoleeksempelet

«Vi har lært at lommeboken er det raskeste veien til hjertet», har Costa Ricas miljø- og energiminister sagt til CNN. Politikerne klarte å gjøre helomvending og Costa Rica ble det første tropiske landet til å stoppe og reversere, avskoging. «Costa Rica er det perfekte eksempelet. Skogen kommer tilbake, folk har forstått at skogen er fremtiden deres, det er ikke bare vill natur», sa den britiske antropologen Jane Goodall i dokumentarfilmen Peace With Nature in Costa Rica. «Vi må skjønne at vi er en del av naturen og økosystemet. Vi må beskytte den og for å beskytte den må vi bry oss om den», sa Goodall videre. I dag er 60 prosent av landet igjen jungel. Mange millioner trær er plantet. Det rike landskapet er hjem til rundt en halv million plante- og dyrearter.

Best på naturvern

For å beskytte territoriet sitt er mye av territoriet vernet. Ingen andre land i verden har så mye vernet natur som i Costa Rica. Rundt 25 prosent av hele landet er beskyttet mot utbygging etter at Costa Rica grunnla nasjonalparksystemet sitt i 1970. I dag er det SINAC, Nasjonalsystemet for vernet land, som drifter de 29 nasjonalparkene. I tillegg kommer landområder som er beskyttet på andre måter.

Økoturisme

Costa Rica har også tatt en lederrolle når det gjelder økoturisme, som av FN defineres som “bærekraftig turisme til naturområder som ivaretar miljøet og bidrar til å forbedre levevilkårene til lokalbefolkningen”. Over halvparten av turistene som kommer til Costa Rica, reiser dit for å oppleve naturen. Hvert år besøker tre millioner turister landet, som til vanlig er hjem for fem millioner innbyggere.