Alle våre fag

Semester

Bærekraft og naturvern i Costa Rica 7,5

Costa Rica

Når du studerer spansk med oss i Costa Rica, får du også et tilvalgsfag som ser på hvordan den fantastiske naturen i Costa Rica forvaltes. Emnet utgjør 1/4 av semesteret og omhandler politikk og forvaltning som sikrer langsiktig bærekraft. Med utgangspunkt i teori og opplevelser, jobber studentene med problemstillinger knyttet til klimaendringer; vern og restaurering av økosystemer, og hvordan lokale virksomheter kan drive bærekraftig og lønnsomt.

Mer om

7,5

Spansk i Costa Rica 30 studiepoeng

Costa Rica

Søknadsfrist: Rullerende opptak. Først til mølla.
Undervisningsstart: 19. august og 20.januar.

Vil du bo, studere og reise i Latin-Amerika et semester eller studieår? I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Dette er universitetsstudier som støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger, og kan innpasses i norsk bachelorgrad.

Mer om

30 studiepoeng

Argentinsk historie og kultur 5,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette studiet gir et dypdykk i Argentinas økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske historie fra førkolonial tid til de siste tiårene av det 20. århundre. Studentene vil få en oversikt over de viktigste prosessene som har vært med å forme landets historiske utvikling, internasjonale maktrelasjoner og de sterke båndene til de andre latinamerikanske landene.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

5,5 av 30 studiepoeng

Argentinsk litteratur 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette emnet gir en innføring i argentinsk litteratur. Studiet tilbys i kombinasjon med spansk ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Spansk i Argentina 30 studiepoeng

Argentina

Søknadsfrist: Rullerende opptak. Først-til-mølla.
Undervisningsstart: 19. august eller 10. februar

Vil du studere i Argentina? I Buenos Aires tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert, ved Universidad Nacional de San Martin. I tillegg til spanskstudiene følger du et engelskspråklig emne innen samfunnsfag eller humaniora. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend for skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Mer om

30 studiepoeng

Utviklingsstudier 1 30 studiepoeng

Vietnam

Søknadsfrist: Løpende opptak. Først-til-mølla.
Undervisningsstart: 2. september eller 10. februar

OsloMet tilbyr et semester med introduksjon til Utviklingsstudier, i Hoi An, Vietnam. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Studiet gir en tverrfaglig innføring i internasjonale relasjoner og utviklingslandenes situasjon. I tillegg kommer førstehåndskunnskapen fra å studere og leve i Vietnam og Sørøst Asia.

Mer om

30 studiepoeng

Globale miljøstudier 30 studiepoeng

Costa Rica

Søknadsfrist: Løpende opptak. Først-til-mølla.
Undervisningsstart: 2. september eller 10. februar

OsloMet tilbyr et fullt semester med globale miljøstudier i Costa Rica, Mellom-Amerika. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Studiet gir en samfunnsvitenskapelig innføring i globale miljøstudier, og Mellom-Amerika spesielt. Studiet omhandler miljøproblemers årsaker og dynamikk, og ulike perspektiver på forvaltning av naturressurser.

Mer om

30 studiepoeng

Freds- og konfliktstudier 30 studiepoeng

Nepal

Søknadsfrist: Løpende opptak. Først-til-mølla.
Undervisningsstart: 2. september eller 10. februar

Vil du studere et semester i tropiske Pokhara, Nepal? I tillegg til ti uker i Nepal kan du velge å utvide med fire uker i India.

OsloMet tilbyr et fullt semester med freds- og konfliktstudier. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør Asia.

Mer om

30 studiepoeng

Studieår

Spansk i Costa Rica 30 studiepoeng

Costa Rica

Søknadsfrist: Rullerende opptak. Først til mølla.
Undervisningsstart: 19. august og 20.januar.

Vil du bo, studere og reise i Latin-Amerika et semester eller studieår? I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Dette er universitetsstudier som støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger, og kan innpasses i norsk bachelorgrad.

Mer om

30 studiepoeng

Andre kombinasjoner 60 studiepoeng

Jorda rundt-studier

Mange studenter velger å studere to eller tre semestere med Kulturstudier. De fleste av våre studier har bærekraftig utvikling som fellesnevner, og kan med hell kombineres. Hvert semester gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpassning i din bachelorgrad.

Mer om

60 studiepoeng

Bachelor

Bachelorgrad i Argentina Bachelor/Master

Argentina

Kulturstudier er din inngangsport til en eventuell bachelorgrad eller mastergrad fra den spansktalende delen av verden. Vår universitetspartner i Buenos Aires er blandt latinamerikas beste universiteter med et bredt studietilbud. Våre språkstudier og praktiske oppfølging gir deg den hjelpen du trenger med å komme igang med en latinamerikansk bachelorgrad.

Mer om

Bachelor/Master

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev