Alle våre fag

Semester

Positiv psykologi og læring 10

Nicaragua

Vil du studere i Latinamerika et semester? Bli med oss til Nicaraguas Stillehavskyst og opplev et helt spesiellt studie i positiv psykologi. Studiet utgjør sammen med tilvalgtsemner et fullt semester (tilsvarende 30 studiepoeng) og tilbys ved det prestisjetunge offentlige Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, León.

Undervisningsstart i august og februar.

Mer om

10

Argentinsk historie 5,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette studiet gir et dypdykk i Argentinas økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske historie fra førkolonial tid til de siste tiårene av det 20. århundre. Studentene vil få en oversikt over de viktigste prosessene som har vært med å forme landets historiske utvikling, internasjonale maktrelasjoner og de sterke båndene til de andre latinamerikanske landene.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

5,5 av 30 studiepoeng

Latinamerikansk litteratur 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette emnet gir en innføring i latinamerikansk litteratur. Studiet tilbys i kombinasjon med Spansk ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Filosofihistorie og miljøfilosofi 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

I Buenos Aires tilbyr vi filosofihistorie og miljøfilosofi i kombinasjon med spanskstudier, ved det moderne og prestisjetunge Universidad Nacional de San Martin. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend for skolepenger. Studiepoengene kan inngå i din bachelorgrad.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Samfunnsansvar - CSR 15/22.5 av 30 studiepoeng

Argentina

Vil du studere spansk og CSR i Buenos Aires? I tillegg til spansk kan du velge tilbvalgsemnet Bedriftens samfunnsansvar - CSR - studiet av hvordan man med hell kan integrere miljø- og sosiale hensyn i bedriftsøkonomien. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger. Studiepoengene kan inngå i din bachelorgrad.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

15/22.5 av 30 studiepoeng

Spansk i Argentina 15 av 30 studiepoeng

Argentina

Vil du studere i Argentina? I Buenos Aires tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert ved Universidad Nacional de San Martin. I tillegg til spanskstudiene følger du to engelskspråklige emner innen samfunnsfag eller humaniora. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend for skolepenger. Fulltidsstudier gir tilleggspoeng til Samordna opptak og kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

15 av 30 studiepoeng

Spansk i Nicaragua 30 studiepoeng

Nicaragua

Vil du lære deg spansk og studere i Latinamerika et semester eller studieår? I Nicaragua tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. I tillegg til spansk kan du studere latinamerikastudier eller flerkulturell pedagogikk. Studiene tilbys i samarbeid med Nicaraguas nest største universitet, UNAN-León. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger. Fulltidsstudier gir tilleggspoeng til Samordna opptak og kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

30 studiepoeng

Utviklingsstudier 2 30 studiepoeng

Ghana

Vil du studere i Ghana, Vest-Afrika, et semester? OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr et fullt semester med utviklingsstudier i Ghana, Vest-Afrika, med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Dette er et tilbud til studenter fra utviklings- eller samfunnsvitenskaplige studier. Studiet er ideelt som fortsettelse på Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Studiet inkluderer feltarbeid i små grupper, hvor man studerer lokale forhold.

Undervisningsstart 29. januar 2018.

Mer om

30 studiepoeng

Utviklingsstudier 1 30 studiepoeng

Vietnam

Vil du studere i Vietnam et semester? OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr et semester med introduksjon til Utviklingsstudier i Hoi An, Vietnam. Med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Studiet gir en tverrfaglig innføring i internasjonale relasjoner og utviklingslandenes situasjon. I tillegg kommer førstehåndskunnskapen fra å studere i et land som har vært gjennom store politiske reformer og omveltninger de siste tiårene. Ett semester gir lån og stipend fra Lånekassen, og 30 studiepoeng i din bachelor.

Undervisningsstart er 29. januar og 3. september 2018.

Mer om

30 studiepoeng

Globale miljøstudier 30 studiepoeng

Ghana

Vil du studere i Afrika et semester? OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr et fullt semester med globale miljøstudier i Ghana, Vest-Afrika, med lånekassefinansiering og 30 studiepoeng til din bachelor.

Studiet gir en samfunnsvitenskapelig innføring i globale miljøstudier, og Vestafrika spesielt. Studiet omhandler miljøproblemers årsaker og dynamikk, og ulike perspektiver på forvaltning av naturressurser.

Undervisningsstart 3. september 2018.

Mer om

30 studiepoeng

Freds- og konfliktstudier 30 studiepoeng

Nepal

Vil du studere et semester i Nepal? OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr et fullt semester med freds- og konfliktstudier i Nepal, med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør Asia.

Undervisningsstart er 19. februar og 20. august.

Mer om

30 studiepoeng

Antropologi og religion 30 studiepoeng

Nepal

Vil du studere i Nepal et semester? OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr ett fullt semester med antropologi og religionsstudier i Pokhara, Nepal. Med lånekassefinansiering og 30 studiepoeng til din bachelor.

Studiet trekker på perspektiver fra sosialantropologi og religionsstudier, og gir forståelse for forholdet mellom religion og politikk. Temaene drøftes på globalt nivå, og med fokus på Sør Asia. Studiet er egnet både som introduksjon og spesialisering for antropologi og religionsstudier.

Neste undervisningsstart 20. august 2018.

Mer om

30 studiepoeng

Studieår

Latinamerikansk litteratur 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette emnet gir en innføring i latinamerikansk litteratur. Studiet tilbys i kombinasjon med Spansk ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Andre kombinasjoner 60 studiepoeng

Kombinasjoner

Mange studenter velger å studere to eller tre semestere med Kulturstudier. De fleste av våre studier har bærekraftig utvikling som fellesnevner, og kan med hell kombineres. Hvert semester gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpassning i din bachelorgrad.

Mer om

60 studiepoeng

Spansk årsstudium 60 studiepoeng

Kombinasjoner

Nå kan du lære deg flytende spansk i Latinamerika med full finansiering fra Lånekassen. Du studerer først Spansk i Argentina. Deretter kan du backpacke nordover gjennom Latinamerika til Nicaragua der du studerer videre. Du kan også velge motsatt rekkefølge, eller å ta et fullt studieår på ett av stedene.

Undervisningsstart 29. august og 5. februar.

Mer om

60 studiepoeng

Utviklingsstudier - årsstudium 60 studiepoeng

Kombinasjoner

Studer utviklingsstudier årsstudium med OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) i Vietnam og Ghana. Du studerer først utviklingsstudier 1 i Vietnam. Deretter backpacker du rundt i Asia og/eller Vest-Afrika til Ghana der du studerer Utviklingsstudier 2. Etter å ha fullført har du mulighet til å fortsette på andre året av bachelorgradsprogrammet i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Undervisningsstart 31. september 2018.

Mer om

60 studiepoeng

Bachelor

Bachelorgrad i Argentina Bachelor/Master

Argentina

Kulturstudier er din inngangsport til en eventuell bachelorgrad eller mastergrad fra den spansktalende delen av verden. Vår universitetspartner i Buenos Aires er blandt latinamerikas beste universiteter med et bredt studietilbud. Våre språkstudier og praktiske oppfølging gir deg den hjelpen du trenger med å komme igang med en latinamerikansk bachelorgrad.

Mer om

Bachelor/Master

Bachelor i utviklingsstudier - HIOA 180 studiepoeng

Kombinasjoner

Nå kan du studere til en bachelorgrad i utviklingsstudier som inkluderer studier i flere verdensdeler; Studiested i Vietnam, Ghana, Oslo med flere. Bachelorstudiet tilbys av Institutt for internasjonale studier ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).

Undervisningsstart 3. september 2018.

Mer om

180 studiepoeng

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.