Alle våre fag

Semester

Bærekraft og naturvern i Costa Rica 7,5

Costa Rica

Når du studerer spansk med oss i Costa Rica får du også et tilvalgsfag som ser på hvordan den fantastiske naturen i Costa Rica forvaltes. Emnet utgjør 1/4 av semesteret og omhandler politikk og forvaltning som sikrer langsiktig bærekraft. Med utgangspunkt i teori og feltopplevelser jobber studentene med problemstillinger knyttet til klimaendringer; vern og restaurering av økosystemer; og hvordan lokale virksomheter kan drive bærekraftig og lønnsomt.

Mer om

7,5

Spansk i Costa Rica 30 studiepoeng

Costa Rica

Vil du lære deg spansk? Vil du bo, studere og reise i Latin-Amerika et semester eller studieår? I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Studiene tilbys i samarbeid med Universidad Internacional San Isidro Labrador. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart er 10. januar og 29 august.

Mer om

30 studiepoeng

Argentinsk historie 5,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette studiet gir et dypdykk i Argentinas økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske historie fra førkolonial tid til de siste tiårene av det 20. århundre. Studentene vil få en oversikt over de viktigste prosessene som har vært med å forme landets historiske utvikling, internasjonale maktrelasjoner og de sterke båndene til de andre latinamerikanske landene.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

5,5 av 30 studiepoeng

Latinamerikansk litteratur 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette emnet gir en innføring i latinamerikansk litteratur. Studiet tilbys i kombinasjon med spansk ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Spansk i Argentina 30 studiepoeng

Argentina

Vil du studere i Argentina? I Buenos Aires tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert, ved Universidad Nacional de San Martin. I tillegg til spanskstudiene følger du et engelskspråklig emne innen samfunnsfag eller humaniora. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend for skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart er 22. august og 13 februar.

Mer om

30 studiepoeng

Utviklingsstudier 1 30 studiepoeng

Vietnam

Vil du studere i Vietnam et semester? OsloMet tilbyr et semester med introduksjon til Utviklingsstudier, i Hoi An, Vietnam. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Studiet gir en tverrfaglig innføring i internasjonale relasjoner og utviklingslandenes situasjon. I tillegg kommer førstehåndskunnskapen fra å studere og leve i et land som har vært gjennom store politiske reformer og omveltninger.

Undervisningsstart er 5. september og 6. februar.

Mer om

30 studiepoeng

Globale miljøstudier 30 studiepoeng

Ghana

Vil du studere i Afrika et semester? OsloMet tilbyr et fullt semester med globale miljøstudier i Ghana, Vest-Afrika. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Studiet gir en samfunnsvitenskapelig innføring i globale miljøstudier, og Vestafrika spesielt. Studiet omhandler miljøproblemers årsaker og dynamikk, og ulike perspektiver på forvaltning av naturressurser.

Undervisningsstart 5. september 2022.

Mer om

30 studiepoeng

Freds- og konfliktstudier 30 studiepoeng

Nepal & India

Vil du studere et semester i tropiske Pokhara, Nepal? I tillegg til ti uker i Nepal kan du velge å utvide med fire uker i India.

Sammen med OsloMet tilbyr vi et fullt semester med freds- og konfliktstudier. Du får tilleggspoeng, 30 studiepoeng, lånekassefinansiering, fantastiske opplevelser og venner for livet.

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør Asia.

Undervisningsstart er 5. september og 6. februar.

Mer om

30 studiepoeng

Studieår

Spansk i Costa Rica 30 studiepoeng

Costa Rica

Vil du lære deg spansk? Vil du bo, studere og reise i Latin-Amerika et semester eller studieår? I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Studiene tilbys i samarbeid med Universidad Internacional San Isidro Labrador. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart er 10. januar og 29 august.

Mer om

30 studiepoeng

Andre kombinasjoner 60 studiepoeng

Jorda rundt-studier

Mange studenter velger å studere to eller tre semestere med Kulturstudier. De fleste av våre studier har bærekraftig utvikling som fellesnevner, og kan med hell kombineres. Hvert semester gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpassning i din bachelorgrad.

Mer om

60 studiepoeng

Spansk årsstudium 60 studiepoeng

Jorda rundt-studier

Nå kan du lære deg flytende spansk i Latinamerika med full finansiering fra Lånekassen. Du studerer først Spansk i Argentina. Deretter kan du backpacke nordover gjennom Latinamerika til Nicaragua der du studerer videre. Du kan også velge motsatt rekkefølge, eller å ta et fullt studieår på ett av stedene.

Undervisningsstart 29. august og 5. februar.

Mer om

60 studiepoeng

Bachelor

Bachelorgrad i Argentina Bachelor/Master

Argentina

Kulturstudier er din inngangsport til en eventuell bachelorgrad eller mastergrad fra den spansktalende delen av verden. Vår universitetspartner i Buenos Aires er blandt latinamerikas beste universiteter med et bredt studietilbud. Våre språkstudier og praktiske oppfølging gir deg den hjelpen du trenger med å komme igang med en latinamerikansk bachelorgrad.

Mer om

Bachelor/Master

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.