Alle våre fag

Semester

Spansk i Costa Rica 30 studiepoeng

Costa Rica

Vil du lære deg spansk og studere i Latin-Amerika et semester eller et helt studieår? I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Studiene tilbys i samarbeid med Universidad Internacional San Isidro Labrador, Costa Rica. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet. Undervisningsstart i september og januar.

Mer om

30 studiepoeng

Argentinsk historie 5,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette studiet gir et dypdykk i Argentinas økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske historie fra førkolonial tid til de siste tiårene av det 20. århundre. Studentene vil få en oversikt over de viktigste prosessene som har vært med å forme landets historiske utvikling, internasjonale maktrelasjoner og de sterke båndene til de andre latinamerikanske landene.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

5,5 av 30 studiepoeng

Latinamerikansk litteratur 7,5 av 30 studiepoeng

Argentina

Dette emnet gir en innføring i latinamerikansk litteratur. Studiet tilbys i kombinasjon med spansk ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

7,5 av 30 studiepoeng

Samfunnsansvar - CSR 15/22.5 av 30 studiepoeng

Argentina

Vil du studere spansk og CSR i Buenos Aires? I tillegg til spansk kan du velge tilvalgsemnet Bedriftens samfunnsansvar - CSR - studiet av hvordan man med hell kan integrere miljø- og sosiale hensyn i bedriftsøkonomien. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

15/22.5 av 30 studiepoeng

Spansk i Argentina 15 av 30 studiepoeng

Argentina

Vil du studere i Argentina? I Buenos Aires tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert ved Universidad Nacional de San Martin. I tillegg til spanskstudiene følger du to engelskspråklige emner innen samfunnsfag eller humaniora. Studiene tilbys ved det svært moderne og prestisjetunge Universidad National de San Martin i Buenos Aires. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend for skolepenger. Studiene kan inngå i din norske bachelorgrad etter godkjenning ved ditt universitet.

Undervisningsstart i februar og august.

Mer om

15 av 30 studiepoeng

Utviklingsstudier 2 30 studiepoeng

Ghana

Vil du studere i Ghana, Vest-Afrika, et semester? OsloMet tilbyr et fullt semester med utviklingsstudier i Ghana, Vest-Afrika, med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Dette er et tilbud til studenter fra utviklings- eller samfunnsvitenskaplige studier. Studiet er ideelt som fortsettelse på Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Studiet inkluderer feltarbeid i små grupper, hvor man studerer lokale forhold.

Undervisningsstart 3. februar.

Mer om

30 studiepoeng

Utviklingsstudier 1 30 studiepoeng

Vietnam

Vil du studere i Vietnam et semester? OsloMet tilbyr et semester med introduksjon til Utviklingsstudier i Hoi An, Vietnam. Med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Studiet gir en tverrfaglig innføring i internasjonale relasjoner og utviklingslandenes situasjon. I tillegg kommer førstehåndskunnskapen fra å studere og leve i et land som har vært gjennom store politiske reformer og omveltninger de siste tiårene.

Undervisningsstart er 3. februar og 31. august.

Mer om

30 studiepoeng

Globale miljøstudier 30 studiepoeng

Ghana

Vil du studere i Afrika et semester? OsloMet tilbyr et fullt semester med globale miljøstudier i Ghana, Vest-Afrika, med lånekassefinansiering og 30 studiepoeng til din bachelor.

Studiet gir en samfunnsvitenskapelig innføring i globale miljøstudier, og Vestafrika spesielt. Studiet omhandler miljøproblemers årsaker og dynamikk, og ulike perspektiver på forvaltning av naturressurser.

Undervisningsstart 31. august.

Mer om

30 studiepoeng

Freds- og konfliktstudier 30 studiepoeng

Nepal

Vil du studere et semester i Nepal? OsloMet tilbyr et fullt semester med freds- og konfliktstudier i Nepal, med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør Asia.

Neste undervisningsstart er 31. august 2020.

Mer om

30 studiepoeng

Studieår

Andre kombinasjoner 60 studiepoeng

Jorda rundt-studier

Mange studenter velger å studere to eller tre semestere med Kulturstudier. De fleste av våre studier har bærekraftig utvikling som fellesnevner, og kan med hell kombineres. Hvert semester gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpassning i din bachelorgrad.

Mer om

60 studiepoeng

Spansk årsstudium 60 studiepoeng

Jorda rundt-studier

Nå kan du lære deg flytende spansk i Latinamerika med full finansiering fra Lånekassen. Du studerer først Spansk i Argentina. Deretter kan du backpacke nordover gjennom Latinamerika til Nicaragua der du studerer videre. Du kan også velge motsatt rekkefølge, eller å ta et fullt studieår på ett av stedene.

Undervisningsstart 29. august og 5. februar.

Mer om

60 studiepoeng

Bachelor

Bachelorgrad i Argentina Bachelor/Master

Argentina

Kulturstudier er din inngangsport til en eventuell bachelorgrad eller mastergrad fra den spansktalende delen av verden. Vår universitetspartner i Buenos Aires er blandt latinamerikas beste universiteter med et bredt studietilbud. Våre språkstudier og praktiske oppfølging gir deg den hjelpen du trenger med å komme igang med en latinamerikansk bachelorgrad.

Mer om

Bachelor/Master

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.