Studiefakta

 • Søknadsfrist: Løpende opptak (først-til-mølla)
 • Varighet: Ti uker i Ghana
 • Undervisningsstart: 5. september 2022
 • Studiepoeng: 30
 • Tilleggspoeng: 1
 • Tidspunkt: Høst
 • Eksamen: Eksamen i Ghana/innlevering
 • Lånekassestøtte: Høst 55000, vår 65000 kr
 • Studiegebyr: 63000 kr (56000 uten overnatting)
 • Inkludert: Studiet, bosted. Frokost ukedager.
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse
 • Undervisningsspråk: Engelsk

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilrettelegging.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør ca 60.000 kroner for en typisk student. (55000 for høstsemesteret , 65000 for vårsemesteret)I tillegg bør du ha minimum 20.000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Viktige temaer for studiet

 • Kompleksiteten i dagens viktigste miljøproblemer. 
 • Institusjoner, organisasjoner og andre aktørers ulike roller i internasjonal miljøforvaltning.
 • Sentrale ideer, perspektiver og debatter innenfor miljøforvaltning og planlegging.
 • Utfordringer som møter moderne samfunn i planlegging og forvaltning av miljø og utvikling.
 • Økonomiske, legale og sosiale faktorer som påvirker avgjørelser og handlinger i krysningsfeltet mellom menneskelig aktivitet og miljø.
 • Forholdet mellom økonomiske forhold, sosial utvikling og miljøproblemer på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonale nivå.
 • Modeller for effektive løsninger på ulike politiske og praktiske forvaltningsdilemma. 
 • Prosedyrer og teknikker utviklet for å løse komplekse, internasjonale miljørelaterte spørsmål.

Du finner fullstendig informasjon om studiet i studieplanen

Studentene

De aller fleste studentene melder seg på alene, og kommer til Ghana svært åpene for nye vennskap. Det er typisk mellom 20 og 40 studenter som deltar på studiet. Disse er i hovedsak fra Norge, skandinavia og vertslandet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra vertslandet. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis halvparten av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og resten er erfarne studenter eller yrkesaktive.

De fantastiske omgivelsene, og opplevelsene man deler med sine medstudenter, gjør at det er vanlig å finne vennskap som varer.

Lærerne

Kulturstudiers uavhengige posisjon gjør det mulig for oss å rekruttere de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikter over forelesere og seminarledere

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Ghana. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne famler med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Ghana varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Hjemmeeksamen: Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Ghana.

Les detaljer om semesterforløpet i Studieguiden

Seminarleder i Globale Miljøstudier

Australske Natasha Verco er seminarleder på studiet i Globale Miljøstudier i Ghana. Her forteller hun om gledene ved å jobbe i Ghana og om globale miljøproblematikker i en ghanesisk kontekst.

Les mer

Videre studier

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om integrering i din bachelorgrad. Mange universiteter tilbyr mastergrad i miljøstudier.

Dette studiet kan kombineres med et av våre studier i Nepal, Vietnam, Argentina og Costa Rica.

Hva er bachelor

Relevans

Miljøødeleggelse er vår tids største utfordring. Samtidig er kompetanse i miljøpolitikk og de globale sammenhengene en mangelvare, og store institusjoner bygges opp i jakten på løsninger. Studiet i Ghana vil hjelpe deg å forstå de globale mønstrene som fører til at problemene øker. Kanskje du kan være med og bidra.

Universitetspartnerne

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 20 000 studenter og 2 000 tilsatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Ghana samarbeider vi med University of Cape Coast. Undervisningen finner sted på deres campus, med deltakelse fra lokale studenter og forelesere.

   

Fra global miljøforvaltning til kommunal klimapolitikk

Som praktikant på Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold får Marius god nytte av erfaringene fra Cape Coast.

Les mer

Språket er engelsk

Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere miljøstudier i Ghana?

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelor
 • Tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Vest-Afrika
 • Du får verktøy til å forstå globale miljøproblemer og løsninger
 • Akademisk teori brynes mot erfaringer fra Ghana og Vestafrika
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du ser norsk forurensning i Ghana, og forstår sammenhengen
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Fantastiske turer og opplevelser
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer
 • Trivelig bofellesskap sammen med medstudenter
 • Frokost alle undervisningsdager
 • Gode forelesere
 • Personlig og gruppevis oppfølging og veiledning
 • Interessante ekskursjoner der erfaringer gir liv til bøkene
 • Lokal stab som gir deg trygghet og støtte
 • Frivillige aktiviteter, typisk idrett, yoga, film, dans mm.
 • Mulighet for frivillighetsarbeid
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Du erkjenner at Norge er et lokalsamfunn med særegen kultur
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Og mye mer...

Mer om Ghana som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.