Studiefakta

 • Søknadsfrist: Løpende opptak (først-til-mølla)
 • Varighet: Ti uker i Costa Rica
 • Undervisningsstart: 2. september eller 10. februar
 • Studiepoeng: 30
 • Tilleggspoeng: 1
 • Tidspunkt: Høst
 • Eksamen: Eksamen i Costa Rica/innlevering
 • Lånekassestøtte: Høst 69000, vår 83000 kr
 • Studiegebyr: 72 000 kr (65 000 uten overnatting)
 • Inkludert: Studiet, bosted.
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse
 • Undervisningsspråk: Engelsk

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilrettelegging.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør 69000 for høstsemesteret og 82000 for vårsemesteret. I tillegg bør du ha minimum 35000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Viktige temaer for studiet

 • Kompleksiteten i dagens viktigste miljøproblemer. 
 • Institusjoner, organisasjoner og andre aktørers ulike roller i internasjonal miljøforvaltning.
 • Sentrale ideer, perspektiver og debatter innenfor miljøforvaltning og planlegging.
 • Utfordringer som møter moderne samfunn i planlegging og forvaltning av miljø og utvikling.
 • Økonomiske, legale og sosiale faktorer som påvirker avgjørelser og handlinger i krysningsfeltet mellom menneskelig aktivitet og miljø.
 • Forholdet mellom økonomiske forhold, sosial utvikling og miljøproblemer på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonale nivå.
 • Modeller for effektive løsninger på ulike politiske og praktiske forvaltningsdilemma. 
 • Prosedyrer og teknikker utviklet for å løse komplekse, internasjonale miljørelaterte spørsmål.

Studentene

De aller fleste studentene melder seg på alene, og kommer til Costa Rica er svært åpene for nye vennskap. Det er typisk mellom 20 og 40 studenter som deltar på studiet. Disse er i hovedsak fra Norge, skandinavia og vertslandet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra vertslandet. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis halvparten av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og resten er erfarne studenter eller yrkesaktive.

De fantastiske omgivelsene, og opplevelsene man deler med sine medstudenter, gjør at det er vanlig å finne vennskap som varer.

Informasjonsmøte

Vi holder regelmessig informasjonsmøter og webinarer der du kan treffe studenter og ansatte som forteller og svarer på spørsmål.

Se tidspunkt for neste møte her

Webinar

Intervju Beatrice

Costa Rica er kjent for å leve etter Pura Vida, altså det rene og enkle liv. De lever også ut ifra «tico time», altså at tiden ikke er så viktig og at man stresser ned. Det tror jeg er det jeg synes er det beste med å flytte fra Norge. Her kan man stresse ned og nyte livet og kjenne at man lever, gjerne mens man drikker fra en kokosnøtt.

Les mer

Lærerne

Kulturstudiers uavhengige posisjon gjør det mulig for oss å rekruttere de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Costa Rica. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne famler med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Costa Rica varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Hjemmeeksamen: Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Costa Rica.

Videre studier

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om integrering i din bachelorgrad. Mange universiteter tilbyr mastergrad i miljøstudier.

Dette studiet kan kombineres med et av våre studier i Nepal, Vietnam, Argentina og Ghana.

Hva er bachelor

Relevans

Miljøødeleggelse er vår tids største utfordring. Samtidig er kompetanse i miljøpolitikk og de globale sammenhengene en mangelvare, og store institusjoner bygges opp i jakten på løsninger. Studiet i Costa Rica vil hjelpe deg å forstå de globale mønstrene som fører til at problemene øker. Kanskje du kan være med og bidra.

Universitetspartnerne

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 23 000 studenter og 2 400 ansatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Costa Rica samarbeider vi med universitetet UISIL. Undervisningen finner sted på deres campus, med deltakelse fra lokale studenter og forelesere.

   

Språket er engelsk

Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Det blir mulighet til å ta spanskundervisning for de som ønsker dette. Bruk gjerne tid på dette før du reiser også.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere miljøstudier i Costa Rica?

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelor
 • Tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Mellom-Amerika
 • Du får verktøy til å forstå globale miljøproblemer og løsninger
 • Akademisk teori brynes mot erfaringer fra Costa Rica
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Fantastiske turer og opplevelser
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer
 • Trivelig bofellesskap sammen med medstudenter
 • Frokost alle undervisningsdager
 • Gode forelesere
 • Personlig og gruppevis oppfølging og veiledning
 • Interessante ekskursjoner der erfaringer gir liv til bøkene
 • Lokal stab som gir deg trygghet og støtte
 • Frivillige aktiviteter, som idrett, yoga, film, dans mm.
 • Mulighet for frivillighetsarbeid
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Du erkjenner at Norge er et lokalsamfunn med særegen kultur
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Og mye mer...

Mer om Costa Rica som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev