Studiefakta

 • Søknadsfrist: Løpende opptak (først-til-mølla)
 • Varighet: Ti uker i Nepal. Med mulighet for utvidelse med fire uker i India.
 • Tidspunkt: Vår eller høst
 • Undervisningsstart: 2. september eller 10. februar
 • Studiepoeng: 30
 • Tilleggspoeng: 1
 • Eksamen: Eksamen i Nepal/innlevering
 • Lånekassestøtte: Høst 69000, vår 83000 kr
 • Studiegebyr: 68 000 kr (61 000 uten overnatting)
 • Inkludert: Studiet, bosted. Lunsj ukedager
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilrettelegging.

Viktige temaer for studiet

 • Konflikter i Sør-Asia, inkludert Sri Lanka, Kashmir og Afghanistan
 • Hva er freds- og konfliktstudier, og freds- og konfliktteori
 • Ulike konfliktnivåer, slik som personlig, etnisk, religiøs, nasjonal og internasjonal konflikt
 • Konflikthåndtering, konfliktløsning og konflikt-forvandling.
 • Gjenoppbygging og forsoning i etterkant av en konflikt
 • Ikke-vold og Gandhi-inspirerte filosofier
 • Kjønn og vold

Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden. Dette kombineres med en innføring i Nepals og Sør-Asias kulturer og samfunn, og bringer dermed våre egne opplevelser i Nepal nærmere pensumlitteraturen. Til sammen vil dette gi deg verdifulle erfaringer, ikke minst dersom du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

Hvorfor skal jeg studere dette?

Les mer i studieplanen

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør 69000 for høstsemesteret og 82000 for vårsemesteret. Dette er studiet med lavest studiegebyr. 

Les mer om finansiering

Studentene

De aller fleste studentene melder seg på alene, og kommer til Nepal svært åpene for nye vennskap. Det er typisk mellom 15 og 30 studenter som deltar på studiet. Disse er i hovedsak fra Norge, skandinavia og vertslandet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra vertslandet. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis halvparten av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og resten er erfarne studenter eller yrkesaktive.

De fantastiske omgivelsene, og opplevelsene man deler med sine medstudenter, gjør at det er vanlig å finne vennskap som varer.

Interview with Nepali student Aashika

“Being a South Asian getting an opportunity to know the different perspectives of South Asia especially from a peace and conflict point of view and apart from it getting a chance to explore the European way of learning was a push factor for me.”

Les mer

Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikter over forelesere og seminarledere

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Nepal. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne strever med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Nepal varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Hjemmeeksamen: Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen. Vi inviterer alle til å reise til Pondicherry India for å skrive oppgaven og nyte strandlivet der.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Nepal.

Les detaljer om semesterforløpet i Studieguiden

Informasjonsmøte

Vi holder regelmessig informasjonsmøter og webinarer der du kan treffe studenter og ansatte som forteller og svarer på spørsmål.

Se tidspunkt for neste møte her

Webinar om studiet i Nepal

Videre studier

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole. Snakk gjerne med oss og din studieveileder om innpassning i din bachelorgrad. Flere universiteter tilbyr mastergrad i Freds- og konfliktstudier. Du kan også kombinere med et av våre studier i Ghana, Vietnam, Argentina og Costa Rica.

Hva er bachelor

Relevans

Den britiske avisen The Telegraph har satt Sør-Asia studier blandt utdanninger som gir høyest inntekt:

"As global business begins to take note of the rapid development of the Indian and other south Asian economies, the study of south Asian languages, ... the study of the region's culture and literature – presents a sizeable financial benefit."

Dessuten, konflikt er en del av livet, enten man er familiemedlem eller president. Forskning kan vise oss mønster for konflikters dynamikk, og trekker på alle de tradisjonelle samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Kombinert med den flerkulturelle konteksten dette studiet finner sted i, står du med dette studiet bedre rustet til å forholde deg til en verden av missforståelser og motstridende interesser. Du vil dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte sammen enkeltmenneske på mikro nivå, med storsamfunnet og globale prosesser.

Universitetspartnere

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 23 000 studenter og 2 400 tilsatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Nepal samarbeider vi med Pokhara University, som blandt annet sender utvalgte studenter og forelesere til studiet.


     

Fredsbygging som jobb

Maria Christophersen studerte Freds- og konfliktstudier. I dag jobber hun med politisk stabilisering i konflikt- og postkonfliktområder for Nordic International Support Foundation (NIS). Hennes erfaringer fra å jobbe akademisk med mennesker med ulik bakgrunn kommer godt med i arbeidshverdagen.

Les mer

Språket er engelsk

Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor ta dette studiet i Nepal?

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelorgrad
 • Tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Sør-Asia
 • Du får verktøy til å forstå globale miljøproblemer og løsninger
 • Akademisk teori brynes mot erfaringer fra Nepal og Sør-Asia
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Fantastiske turer og opplevelser
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer
 • Trivelig bofellesskap sammen med medstudenter
 • Frokost alle undervisningsdager
 • Gode forelesere
 • Personlig og gruppevis oppfølging og veiledning
 • Interessante ekskursjoner der erfaringer gir liv til bøkene
 • Lokal stab som gir deg trygghet og støtte
 • Frivillige aktiviteter, som idrett, yoga, film, dans mm.
 • Mulighet for frivillighetsarbeid
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Du erkjenner at Norge er et lokalsamfunn med særegen kultur
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Og mye mer...

Mer om Nepal som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev