Freds- og konfliktstudier

Hva er freds- og konfliktstudier?

Hvis du ikke er kjent med områdene innenfor fredsstudier og konfliktsstudier er et sentralt spørsmål kanskje “Hvorfor skal jeg studere dette?”. Kurset fokuserer på temaer som omhandler konflikter, krig og fred; men hva betyr egentlig dette? Fred- og konfliktsstudier er fascinerende fordi det dreier seg om noen av de mest essensielle spørsmålene rundt menneskelig samhold – resultatet av oppførsel og adferd, samarbeid og konflikter. Et av de viktigste spørsmålene med fredsstudier er hvordan konflikter oppstår og hvordan voldelige og ikke-voldelige konflikter kan løses.

For å kunne svare på disse spørsmålene, og for å forstå opprinnelsen til konflikter er det ikke nok å lete etter svar på bare et sted. Fredsstudier er et tverrfaglig akademisk felt, og for å forstå roten til voldelige konflikter kan en se på årsaker til krig og konflikter ved å sammenligne teorier fra psykologi, samfunnskunnskap, internasjonale relasjoner, filosofi, statsvitenskap og mange flere.

For å kunne forstå hvordan man skal kunne forandre vold og voldelige episoder, undersøker fredsstudier måter som er forklarende og løsningsorientert. Emnet eksaminerer også forskjellige måter folk kan leve sammen på; å skape fred og postkonfliktløsninger.

 

Hva er fred?

Dette er et annet viktig spørsmål. Fredsstudier forstår fred gjennom kunnskap om fred i forskjellige kulturer og religioner. I løpet av kurset i Pondicherry, India vil det være spesiell fokus på forskjellige konsepter rundt fred og konflikt i islam og hinduismen. Fredsstudier tar utgangspunktet i de som er tilhengere av fred lokalt og globalt: fredsaktivister, anti-krigbevegelser, ikke voldelige demonstrasjoner og demonstrasjoner for fred. Fred er dermed mye mer enn bare fravær av krig og vold.

 

Religion, fred og konflikt

Kampen for fred har engasjert menneskeheten siden tidenes morgen, likeledes med vold og konflikter. I enhver human sivilisasjon har mennesker søkt etter en dypere mening rundt mysteriet med livet, inkludert meningen og oppfatningen av krig og fred.

Til tross for forskjellige oppfatninger, er de fleste religiøse tradisjoner enige om en sentral mening om livet og fred på jord. For mange fredsaktivister og forskere verden over ligger oppfatningen av krig og fred i forklaringene til enkeltpersoner som Gautama Sidharta, Mahatma Gandhi, Abdul Ghaffar Khan, Jesus Kristus, Kabir, Guru Nanak, Sri Aurobindo og J. Krishnamurty. Deres liv, tanker og gjerninger har hatt en sterk innflytelse på oppfatningene rundt fredsstudier.

Aspektet rundt religion, krig og fred er evaluert og tatt i betraktning når konflikter skal analyseres og løses. Religiøse dimensjoner spiller en sentral rolle i folks oppfatning og oppførsel. Ved å vurdere religion og dens mekanismer som en integrert del av menneskelige relasjoner fremhever fredsstudier at voldelige hendelser eller konflikter må analyseres ved å inkludere individets og samfunnets trosystemer og religion. Mulige svar, årsaker og løsninger kan dermed også finnes innenfor de ulike religionene.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev