Studiefakta

 • Varighet: Ti uker i Vietnam
 • Tidspunkt: Vår/høst
 • Studiepoeng: 30
 • Lånekassestøtte: Høst 55000, vår 65000
 • Studiegebyr: 63 000 kr (56 000 uten overnatting)
 • Inkludert: studiet, bosted, samt frokost undervisningsdager
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse
 • Undervisningsstart 28. februar og 5. september

Korona

Vi har godt håp om at innreiserestriksjonene heves lenge før studiestart 28. februar 2022. Meld deg på uforpliktende, så holder vi deg oppdatert.

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilretteleggingen.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør ca 60.000 kroner for en typisk student. (55000 for høstsemesteret , 65000 for vårsemesteret.) I tillegg bør du ha minimum 20.000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Viktige temaer

 • Når er man fattig?
 • Hva er utvikling?
 • Utvikling i Vietnam og Sørøstasia
 • Globalisering; historie og økonomi
 • Politiske styresett og menneskerettigheter
 • Kultur-, kjønns- og religionstematikk
 • Utdanning
 • Demografi og migrasjon
 • Lokalt og internasjonalt arbeid for fattigdomsreduksjon

Utviklingsstudier 1 gir et helhetlig grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger og fungerer godt som en introduksjon til utviklingsstudier.  På Utviklingsstudier 1 vil du få muligheten til å gjøre et lite feltstudium og høste verdifull erfaring hvis du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

Les mer om studiet i studieplanen

Semester, årsstudium eller bachelorgrad?

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole.

Hvis du fortsetter på Utviklingsstudier 2 i Ghana har du årsstudium i utviklingsstudier og mulighet til å søke opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier ved OsloMet.

Studentene

De aller fleste studentene melder seg på alene, og kommer til Vietnam svært åpene for nye vennskap. Det er typisk mellom 30 og 60 studenter som deltar på studiet. Disse er i hovedsak fra Norge, skandinavia og vertslandet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra vertslandet. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis halvparten av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og resten er erfarne studenter eller yrkesaktive.

De fantastiske omgivelsene, og opplevelsene man deler med sine medstudenter, gjør at det er vanlig å finne vennskap som varer.

Les hvorfor disse valgte Vietnam


Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikter over forelesere og seminarledere

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Vietnam. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne strever med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Vietnam varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Hjemmeeksamen: Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Vietnam.

Les detaljer om semesterforløpet i Studieguiden

Professor Jonathan Rigg

— Jeg tror det viktigste er at studentene får en forståelse for at det ikke finnes en ideell modell som passer for all utvikling, alle land har sin egen kontekst som unektelig spiller inn.

Les mer

Webinar om studieår i Vietnam og Ghana (4 min)

Relevans

Utviklingsstudier er forskning på samfunnets endringsprosesser, og trekker nødvendigvis på alle de tradisjonelle samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Enten du skal ta en bachelorgrad i utviklingsstudier, eller du tar dette som et fritt emne i graden din, så vil du dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte enkeltmenneske på mikro nivå, til storsamfunnet og globale prosesser.

Universitetspartnerne

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 20 000 studenter og 2 000 tilsatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Vietnam samarbeider OsloMet med University of Danang University, som blandt annet sender utvalgte studenter til studiet. I Hoi An benytter vi oss av klasserom og fasiliteter hos en lokal høgskole.


      

Tilbake som seminarleder

—Å få komme tilbake til Hoi An som seminarleder har ikke bare gitt meg muligheten til å undervise i et veldig stimulerende miljø, men også ideer til å bygge ut masteroppgaven min til en mulig doktorgrad, sier Love Jordell.

Les mer

Språket er engelsk

Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Det å lære seg å beherske engelsk er en viktig del av utdannelsen din. Ved senere master studier og i arbeidslivet blir det forventet at du fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Jorda-rundt bachelor

Andrea tok en tre-årig Bachelor i Utviklingsstudier fra OsloMet, med studiested i fire verdensdeler og fem forskjellige land.

Les mer

HVORFOR STUDERE UTVIKLINGSSTUDIER I VIETNAM

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelorgrad
 • 1 tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Sørøst-Asia
 • Du studerer utvikling i et utviklingsland
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du erkjenner at du bærer på din egen kontekst og særegne kultur
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer

Mer om Vietnam som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.