Studiefakta

 • Søknadsfrist: Løpende opptak (først-til-mølla).
 • Undervisningsstart 2. september eller 10. februar
 • Varighet: Ti uker i Vietnam
 • Tidspunkt: Velg mellom høst og vår
 • Lånekassestøtte: Høst 69 000, vår 83 000
 • Studiepoeng: 30
 • Tilleggspoeng Samordna opptak: 1
 • Studiegebyr: 72 000 kr (65 000 uten overnatting)
 • Inkludert: studiet, bosted, samt lunsj undervisningsdager
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilretteleggingen.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør 69000 for høstsemesteret og 83000 for vårsemesteret. I tillegg bør du ha minimum 35000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Viktige temaer

 • Når er man fattig?
 • Hva er utvikling?
 • Utvikling i Vietnam og Sørøstasia
 • Globalisering; historie og økonomi
 • Politiske styresett og menneskerettigheter
 • Kultur-, kjønns- og religionstematikk
 • Utdanning
 • Demografi og migrasjon
 • Lokalt og internasjonalt arbeid for fattigdomsreduksjon

Utviklingsstudier 1 gir et helhetlig grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger og fungerer godt som en introduksjon til utviklingsstudier.  På Utviklingsstudier 1 vil du få muligheten til å gjøre et lite feltstudium og høste verdifull erfaring hvis du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

Les mer om studiet i studieplanen

Semester, årsstudium eller bachelorgrad?

Studiet gir 30 studiepoeng som kan inngå i en treårig bachelorgrad ved universitet eller høgskole.

Hvis du fortsetter på Utviklingsstudier 2 i Ghana har du årsstudium i utviklingsstudier og mulighet til å søke opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier ved OsloMet.

Studentene

De aller fleste studentene melder seg på alene, og kommer til Vietnam svært åpene for nye vennskap. Det er typisk mellom 30 og 60 studenter som deltar på studiet. Disse er i hovedsak fra Norge, men også fra Sverige, Danmark og Vietnam.

Kulturstudier tilbyr stipendier til studenter fra vertslandet. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis halvparten av studentene kommer direkte fra videregående, en tredjedel er i begynnelsen av bachelorgraden, og resten er erfarne studenter eller yrkesaktive.

De fantastiske omgivelsene, og opplevelsene man deler med sine medstudenter, gjør at det er vanlig å finne vennskap som varer.

Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikter over forelesere og seminarledere

Intervju med Seminar Leder Marie Holden

Det å studere utviklingsstudier relevant uansett hva du velger å jobbe med eller studere på et senere tidspunkt, ettersom det legger vekt på kritisk tenkning og å fortsette å stille spørsmål ved oppfattede sannheter.

Les mer

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal levendegjøres, og brynes mot det du selv opplever i Vietnam. Dette skjer på ditt eget initiativ, men også organisert som feltstudier, der vi legger til rette for at du skal få kjennskap til konkrete og aktuelle eksempler som utfordrer de abstrakte begrepene forskerne strever med i sine bøker og forelesninger.

Slik forløper semesteret

 1. Før undervisningen begynner får du noen studieforberedende oppgaver der du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Vietnam varer ti uker, med forelesninger, seminarer, felt-turer og gruppeoppgave.
 3. Etter undervisningeperioden har du tre uker da du skal skrive hjemmeeksamen.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Vietnam.

Les detaljer om semesterforløpet i Studieguiden

Informasjonsmøte

Vi holder regelmessig informasjonsmøter og webinarer der du kan treffe studenter og ansatte som forteller og svarer på spørsmål.

Se tidspunkt for neste møte her

Webinar om studiet i Vietnam (opptak)

Webinar om studieår i Vietnam og Ghana (4 min)

Relevans

Utviklingsstudier er forskning på samfunnets endringsprosesser, og trekker nødvendigvis på alle de tradisjonelle samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Enten du skal ta en bachelorgrad i utviklingsstudier, eller du tar dette som et fritt emne i graden din, så vil du dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte enkeltmenneske på mikro nivå, til storsamfunnet og globale prosesser.

Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag.

Tidligere studenter jobber blant annet innen:

 • Skole og utdanning
 • Mediebransjen
 • Politikk og solidaritetsarbeid
 • Reiseliv
 • Offentlig forvaltning
 • Bistand

Universitetspartnere

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 23 000 studenter og 2 400 ansatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Vietnam samarbeider OsloMet og Kulturstudier med The University of Danang, som sender egne studenter til studiet.


      

Språket er engelsk

Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Vi har studenter fra mange land, inkludert VIetnam, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Det å lære seg å beherske engelsk er en viktig del av utdannelsen din. Ved senere master studier og i arbeidslivet blir det forventet at du fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Jorda-rundt bachelor

Andrea tok en tre-årig bachelor i utviklingsstudier fra OsloMet, med studiested i fire verdensdeler og fem forskjellige land.

Les mer

HVORFOR STUDERE UTVIKLINGSSTUDIER I VIETNAM

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet
 • Ett fullt semester i din bachelor
 • Ett tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Sørøst-Asia
 • Du studerer utvikling i et utviklingsland
 • Fantastiske turer og opplevelser
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer
 • Trivelig bofellesskap sammen med medstudenter
 • Lunsj alle undervisningsdager
 • Gode forelesere
 • Personlig og gruppevis oppfølging og veiledning
 • Interessante ekskursjoner der erfaringer gir liv til bøkene
 • Lokal stab som gir deg trygghet og støtte
 • Frivillige aktiviteter, som idrett, yoga, film, dans mm.
 • Mulighet for frivillighetsarbeid
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Du får nye venner med annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du erkjenner at Norge er et lokalsamfunn med særegen kultur
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Og mye mer...

Mer om Vietnam som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev