Knytter sammen fortid og dagsaktuell utvikling

Dr. Fernanda Sotos

Nicaraguanske Fernanda Soto har en doktorgrad i sosialantropologi fra University of Texas og en post doc fra Stockholms Universitet, men det er Latin-Amerika som er hennes akademiske lidenskap. Hun har forsket på blant annet interetniske relasjoner i Nicaragua og Honduras, politisk hukommelse, og territorialt styresett. Muligheten til å diskutere med forelesere og studenter fra ulik kulturell bakgrunn trakk henne til å forelese for på Kulturstudiers Latinamerikastudier i Nicaragua.

Hva mener du gjør Nicaragua til et interessant sted å studere latinamerikastudier?
- Nicaraguas kolonihistorie, og landets plassering i utkanten av de viktigste økonomiske og politiske kolonisentrene, landets forhold til USA og de politiske forslagene fra 80-tallet og implikasjonene av etterkrigsopplevelsene på 90-og 2000-tallet gir muligheten til å engasjere seg i noen av de mest fundamentale debattene i latinamerikanske samfunn. Disse temaene leves ut med en slik intensitet i landet i dag og gir studentene mange muligheter for fruktbart «feltarbeid». De får også innsyn i tankesettet til en region som dessverre ofte er ekskludert fra akademiske diskusjoner. 

Hva er mest spennende utviklingstrekkene i dagens Nicaragua og Latin-Amerika?
-Den mest interessante utviklingen i Latin-Amerika som helhet, er kanskje diskusjonen rundt statens rolle. I Nicaragua er det diskusjonene om arven etter revolusjonen og dens forhold til aktuelle økonomiske og politiske forslag.

Har du sett noen endringer i hvordan europeere og amerikanere ser på Nicaragua?
-Jeg mener Nicaragua har beveget seg fra å bli oppfattet som et krigsherjet land til et område som er aktuelt for økonomiske «investeringer». Det virker som om enkelte utlendinger ser Nicaragua som et trygt land å investere i. Denne endringen åpner opp nye økonomiske muligheter, men byr også på utfordringer. Hvilke investeringer kommer til å komme? Hvilken økonomisk fremtid ønsker og lengter Nicaragua etter?

Hvilken innsikt ønsker du at elevene skal forlate forelesningene dine med?
- I forhold til debatten rundt revolusjonen og etterkrigstiden i Nicaragua vil jeg gjerne at elevene skal grunne på hvilken påvirkning, utover det økonomiske og politiske, revolusjonen og krigen har hatt på nicaraguanernes liv, og i hvilken grad det har formet deres forståelse av viktige konsept som; hva betyr det «å leve et godt liv» i vårt samfunn, og betydningen av demokrati.

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev