Studiefakta

 • Søknadsfrist: Løpende opptak (først-til-mølla)
 • Undervisningsstart: 10. februar 2025
 • Studiepoeng: 30
 • Tilleggspoeng: 1
 • Forkunnskapskrav: 60 stp samfunnsvitenskap eller 30 stp utviklingsstudier
 • Varighet: 10 uker i Ghana
 • Tidspunkt: Vår
 • Eksamen: Eksamen i Ghana/innlevering
 • Lånekassestøtte: 83 000 kr
 • Studiegebyr: 57 600 kr (72000 hvis du ikke kombinerer med Vietnam)
 • Inkludert: Studiet, bosted. Frokost ukedager.
 • Undervisningsspråk: Engelsk

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilrettelegging.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør 83000 for semesteret. I tillegg bør du ha minimum 20.000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Fire hovedtema

 • Ghana og Afrika
 • Politikk, styresett og sosiale bevegelser
 • Miljø og sosial utvikling
 • Utviklingsstudier og feltarbeid (metode)

Les mer i studieplanen

Feltarbeid

Hensikten er å gi studentene erfaring med feltarbeid (i grupper på fire til seks) innenfor utviklingsstudier. Programmet har en induktiv tilnærming der studentenes egne felterfaringer belyser litteraturen, snarere enn en deduktiv tilnærming der en bestemt teori påføres forskningsdata.

I tillegg til feltstudier vil det være et program med forelesninger, oppgaver og seminarer som gir innføring i ulike forskningsmetoder (kvantitative, kvalitative, og deltakende). Studentene forberedes på mulighetene og begrensningene ved de ulike metodene.

Krav til forkunnskaper

Studentene skal ha studert minst ett år med samfunnsvitenskap eller ett semester med utviklingsstudier, og dermed ha grunnleggende kunnskaper om utviklingsteori, praksis og politikk.

Bachelorgrad?

Hvis du fra før har 30 studiepoeng med utviklingsstudier i Vietnam (eller tilsvarende) har du etter dette studiet muligheten til å søke opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier hos OsloMet.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Ghana varer ti uker, med forelesninger, seminarer, feltarbeid, eksamen og gruppeoppgave.
 3. Feltrapport: Etter undervisningeperioden har du fem uker da du skal skrive feltrapport.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Ghana.

Studentene

De fleste studentene kommer direkte fra Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Resten har studert utviklingsstudier andre steder, eller har minimum ett år med samfunnsvitenskap bak seg.

Omkring en tredjedel av studentene fortsetter på andre året av bachelorgraden i utviklingsstudier ved OsloMet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til ghanesiske studenter. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis er halvparten av studentene i begynnelsen av bachelorgraden, og den andre halvparten er erfarne studenter eller i arbeid.

Informasjonsmøte

Vi holder regelmessig informasjonsmøter og webinarer der du kan treffe studenter og ansatte som forteller og svarer på spørsmål.

Se tidspunkt for neste møte her

Webinar om studieår i Vietnam og Ghana (4 min)

Webinar om semester i Ghana

Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikt over forelesere

Relevans

Utviklingsstudier er forskning på hvordan samfunn endrer seg, og trekker nødvendigvis på alle de samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Enten du skal ta en bachelorgrad i utviklingsstudier, eller du tar dette som et fritt emne i graden din, så vil du dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte enkeltmenneske på mikronivå, til storsamfunnet og globale prosesser.

Universitetspartnere

OsloMet er Norges tredje største universitet med circa 23 000 studenter og 2 400 ansatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Ghana samarbeider vi med University of Cape Coast. Undervisningen finner sted på deres campus, med deltakelse fra lokale studenter og forelesere.

   

Språket er engelsk

Vi har studenter fra flere land, og kan engasjere forelesere fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Søknadsprosessen

Hvis du ønsker å følge dette studiet fyller du ut søknadsskjemaet. Dette forutsetter at du oppfyller kravet til forkunnskaper ved at du fra før har 60 studiepoeng samfunnsvitenskap eller 30 studiepoeng utviklingsstudier fra universitet eller høyskole. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere utviklingsstudier i Ghana?

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelorgrad
 • Tilleggspoeng til Samordna opptak
 • Lånekassefinansiering
 • Bred innføring i samfunnsvitenskap
 • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk
 • Ettertraktet kompetanse på Vest-Afrika
 • Du får verktøy til å forstå globale problemer og løsninger
 • Du studerer utvikling i et utviklingsland
 • Akademisk teori brynes mot erfaringer fra Ghana og Vestafrika
 • Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Fantastiske turer og opplevelser
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer
 • Trivelig bofellesskap sammen med medstudenter
 • Frokost alle undervisningsdager
 • Gode forelesere
 • Personlig og gruppevis oppfølging og veiledning
 • Interessante ekskursjoner der erfaringer gir liv til bøkene
 • Lokal stab som gir deg trygghet og støtte
 • Frivillige aktiviteter, som idrett, yoga, film, dans mm.
 • Mulighet for frivillighetsarbeid
 • Relevant erfaring til internasjonalt arbeidsliv
 • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging
 • Du erkjenner at Norge er et lokalsamfunn med særegen kultur
 • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Og mye mer...

Mer om Ghana som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev