Studiefakta

 • Forkunnskapskrav: 60 stp samfunnsvitenskap eller 30 stp utviklingsstudier
 • Varighet: Ett semester
 • Tidspunkt: Vår
 • Studiepoeng: 30
 • Eksamen: Eksamen i Ghana/innlevering
 • Lånekassestøtte: 65000 kr
 • Studiegebyr: 63000 kr (58000 uten overnatting)
 • Inkludert: Studiet, bosted. Frokost ukedager.
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Undervisningsstart: 6. februar 2023

Studiet tilbys av OsloMet. Kulturstudier har ansvar for informasjon og praktisk tilrettelegging.

Finansiering

Vi er stolte av å kunne holde studiegebyret på et nivå som en alminnelig studentøkonomi kan makte. Lån og stipend fra Lånekassa utgjør ca 60.000 kroner for en typisk student. (55000 for høstsemesteret , 65000 for vårsemesteret)I tillegg bør du ha minimum 20.000 kr til fly, bøker, lommepenger etc.

Les mer om finansiering

Fire hovedtema

 • Ghana og Afrika
 • Politikk, styresett og sosiale bevegelser
 • Miljø og sosial utvikling
 • Utviklingsstudier og feltarbeid (metode)

Les mer i studieplanen

Feltarbeid

Hensikten er å gi studentene erfaring med feltarbeid (i grupper på 4 til 6) innenfor utviklingsstudier. Programmet har en induktiv tilnærming der studentenes egne felterfaringer belyser litteraturen, snarere enn en deduktiv tilnærming der en bestemt teori påføres forskningsdata.

I tillegg til feltstudier vil det være et program med forelesninger, oppgaver og seminarer som gir fundament av ulike metoder (kvantitative, kvalitative, og deltakende). Studentene forberedes på mulighetene og begrensningene med de ulike metodene, og får en forståelse av metodologiske og etiske problemstillinger knyttet til det å gjøre utviklingsforskning.

Krav til forkunnskaper

Studentene skal ha studert minst ett år med samfunnsvitenskap eller ett semester med utviklingsstudier, og dermed ha grunnleggende kunnskaper om utviklingsteori, praksis og politikk.

Bachelorgrad?

Hvis du fra før har 30 studiepoeng med utviklingsstudier har du etter dette studiet muligheten til å søke opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier hos OsloMet.

Slik forløper semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
 2. Undervisningsperioden i Ghana varer ti uker, med forelesninger, seminarer, feltarbeid, eksamen og gruppeoppgave.
 3. Feltrapport: Etter undervisningeperioden har du fem uker da du skal skrive feltrapport.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Ghana.

Studentene

De fleste studentene kommer direkte fra Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Resten har studert utviklingsstudier andre steder, eller har minimum ett år med samfunnsvitenskap bak seg.

Omkring en tredjedel fortsetter på andre året av bachelorgraden i utviklingsstudier ved OsloMet.

Kulturstudier tilbyr stipendier til Ghanesiske studenter. Hensikten med disse stipendiene er å gjøre det mulig for lokale studenter, uten finansiering, å delta på våre studier. Stipendiatene bidrar til lokal forankring av hele studieopplevelsen.

Studentene har ulik bakgrunn, både akademisk, yrkesmessig og personlig, hvilket birdrar til å gjøre diskusjonene mer interessante. Anslagsvis er halvparten av studentene i begynnelsen av bachelorgraden, og den andre halvparten er erfarne studenter eller i arbeid.

Lærerne

Vi rekrutterer de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden, inkludert vertslandet. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Se oversikt over forelesere

Relevans

Utviklingsstudier er forskning på samfunnets endringsprosesser, og trekker nødvendigvis på alle de tradisjonelle samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Enten du skal ta en bachelorgrad i utviklingsstudier, eller du tar dette som et fritt emne i graden din, så vil du dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte enkeltmenneske på mikro nivå, til storsamfunnet og globale prosesser.

Fikk internasjonalt perspektiv på energi og miljø

Før Ida Langvik Flaaten begynte på NTNU studerte hun utvikling i Vietnam og Ghana.

Les mer

Universitetspartnere

OsloMet er norges tredje største universiteter med ca. 20 000 studenter og 2 000 tilsatte. Kunnskapsdepartementet har funnet at det er "særskilte og tungtveiende faglige grunner" til at Kulturstudier og OsloMet kan tilby dette studiet i utlandet. Institutt for internasjonale studier er faglig ansvarlig for studiet, og utløser lånekassestøtten og studiepoengene.

I Ghana samarbeider vi med University of Cape Coast. Undervisningen finner sted på deres campus, med deltakelse fra lokale studenter og forelesere.

   

Språket er engelsk

Vi har studenter fra mange land, og kan engasjere de beste foreleserne fra hele verden. Du vil i løpet av semesteret oppleve at du blir flinkere i engelsk skriftlig og muntlig. Ordforådet ditt øker fort. Dette vil du ha nytte av ved masterstudier og i arbeidslivet, der det blir forventet at man fungerer like godt på engelsk som på norsk.

Webinar om studieår i Vietnam og Ghana (4 min)

Søknadsprosessen

Hvis du ønsker å følge dette studiet fyller du ut søknadsskjemaet. Dette forutsetter at du oppfyller kravet til forkunnskaper ved at du fra før har 60 studiepoeng samfunnsvitenskap eller 30 studiepoeng utviklingsstudier fra universitet eller høyskole. Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. Du bekrefter studieplassen ved å betale et depostium på 2000 kr. Deretter vil du motta løpende informasjon frem til studiestart slik at du kan forberede reisen og studiet. Du vil blant annet få oppdateringer om visum, bøker, pakking og Lånekassen.

Hvorfor studere utviklingsstudier i Ghana?

 • Du får 30 studiepoeng fra OsloMet som kan inngå i din bachelorgrad
 • Du bor og studerer i et utviklingsland
 • pensum kommer nærmere dine egne erfaringer
 • Du erkjenner at du bærer på din egen kontekst og særegne kultur
 • Du jobber med studenter og lærere fra andre deler av verden
 • Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer

Mer om Ghana som studiested

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

Instagram kan du se studenters bilder fra studiestedene.

Les studentenes blogger fra studiestedene.

Besøk oss på Facebook for nyhetsoppdateringer.