Argumenterer for tverrsektorielle CSR-strategier

Argumenterer for tverrsektorielle CSR-strategier

Barbaria ble tiltrukket av CSR kursets faglige sammensetning og muligheten til å undervise i et flerkulturelt miljø i Buenos Aires.
- Som foreleser på CSR studiet har jeg en veldig fin mulighet til å videreformidle perspektiv fra Dominican University of California sitt grønne masterprogram i bedriftsledelse. Det er også spennende for meg å få høre de ulike perspektivene studentene har og få jobbe med den argentinske samfunnsansvarsorganisasjonen Amartya som er medarrangør på studiet. Sammen kan vi også bidra til å snu bedrifts- og organisasjonskulturen gjennom å endre hvordan studentene ser sine muligheter til å påvirke sine fremtidige arbeidsgivere.

Hva utløste ditt fokus på grønn og ansvarlig forretningspraksis?
- Det var nok ikke en enkelthendelse som stod for endringen. Det var heller snakk om et vendepunkt etter nesten 30 år i Corporate America, hvor jeg deltok i jaget etter rask profitt på bekostning av planeten vår og fremtidige generasjoner. Følelsen av at jeg hadde et moralsk ansvar for å bruke min erfaring til å være med å skape en ny en bedriftsmodell økte mens jeg så hvor dårlig sektorene jeg jobbet i forholdt seg til de sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene av klimaendringene.  Jeg opplevde at silotenkingen til miljøaktivistene, NGOene, stat- og offentlig sektor ble en barriere for å bygge en business case som tydeliggjorde den økonomiske verdien, risikoreduksjonen, de reduserte kostnader og de nye innovasjonsmulighetene som kan komme gjennom utviklingen av CSR policy og fokus på bærekraftig utvikling. 

I følge Barbaria er det nettopp gjennom å tenke på tvers av sektorer og departement at man kan finne strategier som er gunstige både for organisasjonen som helhet og samfunnet og miljøet rundt den.

Hvilken utvikling ser du for bærekraftige bedriftsstrategier i USA?
- USA henger på mange måter etter de ledende landene innenfor bærekraftig utvikling. Den noen ganger motstridende nasjonale politikken og statenes mektige og samtidige fleksible rettigheter er et tveegget sverd. Jeg tror de enkelte statene kommer til å fortsette å lede an med nytt regelverk som blir tatt opp på nasjonalt nivå etter hvert som det politiske klimaet blir mer mottagelig. 
Samtidig er jeg bekymret for makten bedriftene har i det amerikanske systemet, hvordan de har nesten ubegrensede muligheter til å gi politiske donasjoner og markedsføre politiske posisjoner. Denne trenden vil fortsette å hemme utviklingen av en omfattende politisk endring. Men jeg tror unge mennesker over hele verden, som nå utgjør majoriteten, vil fortsette å gjøre seg hørt på sin vei mot maktposisjoner i USA og resten av verden. Hva folk måler som suksess, være seg aksjeeiere, ansatte eller familiemedlemmer, vil fortsette å endre seg. Dette vil være den drivende kraften for langsiktig endring innenfor bærekraftig forretningspraksis. Heldigvis!

På CSR Management møtes studenter og fagpersoner fra flere kontinenter, hvilke interessante diskusjoner skaper dette?
-Noe av det jeg finner aller mest interessant er forholdet mellom studentene, som representerer flere ulike organisasjoner, og deres respektive regjeringer. Vi snakker om hvilke reguleringer og sosiale tjenester de ulike landene har og tilbyr, og hvilke forventninger og hvilken motstand innbyggerne har til disse. Her er det nokså store forskjeller og vi ser at det i stor grad spiller inn på hvordan bærekraftig forretningspraksis og kulturer utvikler seg.Regjeringens innvirkning og muligheter til enkelt å innføre nye nasjonale regler er også veldig forskjellig. Gjennom å se verden fra ulike lands perspektiver kan vi bryte ned stereotypier og vantro som skygger for kritiske tenkning. Det tar litt tid før studentgruppen virkelig kommer i gang med diskusjonene, men når de gjør det er det mektig! 

Er det noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så fort vi kan.

Takk. Du hører fra oss innen en arbeidsdag.

 

studentbloggene, Instagram og TikTok kan du se studenters filmer, bilder og fortellinger fra studiestedene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev